Jako dobrá vizitka pro našince nevyznívá srovnání se sousedy. Ministerstvo životního prostředí uvedlo, že loni obyvatelé České republiky vyprodukovali 5,6 milionu tun komunálního odpadu, z čehož směsný odpad – z něhož většina končí na skládkách – představoval polovinu (2,8 milionu tun). Přepočet na jednoho obyvatele ukazuje, že to o více než sto kilogramů na hlavu převýšilo produkci Němců či Rakušanů.

Úvalští by ovšem obstáli se ctí. Tam dlouhodobě dosahují produkce něco přes 140 kg směsného odpadu na obyvatele – což je o sto kilogramů méně než představuje středočeský průměr. Ve stanovení místních poplatků za odvoz odpadu přitom finta není. V Úvalech se neplatí podle množství, ale taxa za obyvatele. Alespoň prozatím. Starosta Petr Borecký (Otevřené Úvaly) se netají tím, že město chystá změnu. „Odpadové hospodářství města se snažíme nyní nastavit tak, aby v budoucnu umožnilo snadné zavedení systému PAYT,“ konstatoval. Od systému, který lze vysvětlit slovy „kolik vyhodíš, tolik zaplatíš“ si slibuje další omezení produkce směsného komunálního odpadu.

Nynější příznivé výsledky jsou prý zásluhou vývozu popelnic pouze jednou za 14 dní – ovšem v kombinaci se širokými možnostmi třídění. Jako separovaný odpad lze k recyklaci odevzdávat papír, plasty, sklo, nápojové kartony, kovy, textil, elektroodpad a bioodpad. Samozřejmostí je fungující sběrný dvůr, kde lze odevzdat i objemný odpad – a navíc se dvakrát ročně provádí jeho svoz.

Za vyznamný mezník považuje ředitelka Technických služeb města Úvaly Pavlína Slavíková převzetí svozu odpadů do vlastních rukou na počátku letošního roku. „Díky tomuto kroku se snížily náklady na samotný svoz, ale změnu pocítili i občané. Rozšířili jsme počet sběrných hnízd i počet kontejnerů na separovaný odpad,“ konstatovala. S tím, že největší změnou je delší období svozu bioodpadů v průběhu roku – a také získání dotace, která umožnila poskytnout nádoby na bioodpad všem úvalským domácnostem.

O změnách v nakládání s komunálním odpadem uvažují v současnosti mnohé radnice. Za dobré kroky označil odborník Arniky na odpadové hospodářství Milan Havel například zavádění plateb za svoz podle množství, sběr odpadů od dveří nebo takzvaný pytlový systém. „Mohou vést k významnému snížení produkce směsného odpadu i celkové produkce odpadu jako takové,“ přikyvuje na souhlas.