Běžná spotřeba z vlastních zásob

Materiál v těchto skladech má kraj připravený pro případ, že by se opět objevila jeho významnější potřeba; jde tedy o rezervu. Pro běžnou spotřebu i v rámci standardních zásob ve skladech (jež počítají i s aktuální koronavirovou situací) si ochranné prostředky pořizují samy nemocnice, další zdravotnická zařízení i záchranná služba a poskytovatelé sociálních služeb. Část se pro krajská zařízení nakupuje i centrálně, a to prostřednictvím akciové společnosti Nemocnice Středočeského kraje.

Jednotlivá zařízení by měla mít neustále doplňované zásoby pokrývající běžnou spotřebu nejméně na dobu dvou měsíců. Což, jak plyne z Bezděkových slov, nemusí platit pro dezinfekci na ruce i povrchy typu anti-covid. V jejím případě mohou oblastní nemocnice kraje reagovat na aktuální potřebu a požadované množství vyrobit. Naopak třeba rukavice má krajská záchranka rychle dokoupit.

O respirátory nyní není nouze

Po rouškách jsou v krajských zásobách nejpočetněji zastoupeny zrovna jednorázové rukavice, jichž je k dispozici 2,4 milionu. Respirátorů, po nichž byla v jarních měsících obzvlášť velká sháňka, provázená i bouřlivými diskusemi v médiích a mezi politiky nejen na krajské, ale i na celostátní úrovni, nakoupil kraj takzvaně do foroty přes čtvrt milionu; celkem jich jsou 243 tisíce, a to různých typů. Nejpočetnější zastoupení mají respirátory KN95 (130 tisíc kusů), u nichž se běžně uvádí, že poskytují ochranu na úrovni evropské certifikace třídy FFP2. Přímo s tímto označením pak je k dispozici dalších 73 tisíc.

Ke stejné kategorii ochranných prostředků náleží ještě 307 opakovaně použitelných masek, k nimž je k dispozici 2800 filtrů. Tyto filtry přitom po použití není nutno předávat k likvidaci, jak bývalo dosud standardem. Středočeští záchranáři (a to také z Benešova) společně s výzkumným týmem Vysoké školy chemicko-technologické v Praze otestovali způsob jednoduché resterilizace, který umožní filtr bezpečně použít opakovaně.

Ochranných štítů jsou v zásobách tři tisíce, brýlí 78 tisíc. Ochranných obleků je k dispozici 70 tisíc, návleků dokonce 168 tisíc, V řádu tisíců se pak počítají rychlotesty (jichž je k dispozici osm tisíc) a předem připravené balíčky pomůcek (4100).