Z velkých krajských zařízení péče o koronavirové pacienty zřejmě nejvíce poznamenala provoz nemocnice v Benešově. Plánované operace a takzvanou elektivní péči (jak se označují diagnostické nebo léčebné zákroky s předem určeným termínem) tamější Nemocnice Rudolfa a Stefanie podle vyjádření ředitele Romana Mrvy zredukovala o více než 60 procent. Omezení se týká zejména oddělení ORL, chirurgie a gynekologie. Výrazné dopady hlásí i kladenská nemocnice: omezení plánované operativy o polovinu. V Kolíně je to méně: o 10 – 15 procent. Zde se to zatím týká především totálních endoprotéz a drobnějších ortopedických výkonů.

Cokoli rušit naopak zatím nebylo třeba v Mladé Boleslavi; v tamější Klaudiánově nemocnici nadále fungují chirurgie i interna bez omezení. Mírně však poklesl zájem pacientů o plánované operace. Také příbramská nemocnice provoz zatím zásadněji neomezila, což se vztahuje i na fungování ambulancí. Pouze ubylo pacientů na rehabilitačním oddělení, kde je nyní hospitalizován poloviční počet lidí – a na kratší dobu. Kvůli nedostatku anesteziologů se také přeorganizoval provoz operačních sálů: ze šesti je nyní operační program vtěsnán do pěti. Vedení nemocnice nicméně nevylučuje, že podle vývoje pandemie může dojít na větší omezení.

Na aktuální omezení reagují i menší nemocnice – a také v jejich případě je to rozdílné. Třeba rakovnická nemocnice ve čtvrtek informovala o zachování plného provozu včetně plánovaných výkonů a neakutní péče. „Zatímco jiná zdravotnická zařízení musela částečně zredukovat svůj provoz, rakovnická nemocnice v nejbližší době nic takového prozatím neplánuje,“ uvedl ředitel Tomáš Jedlička. „Pokud samozřejmě nedojde k dalšímu nárůstu počtu pozitivních pacientů vyžadujících hospitalizaci,“ zdůraznil.

Prozatím však Jedlička nevidí k redukci důvod – a naopak nabízí pomoc kolegům. „Pokud nám budou kapacity a síly stačit, jsme připraveni pomoci i jiným zařízením, která by byla enormně zatížena počtem pacientů, především v oblasti intenzivní péče,“ uvedl ve čtvrtek. I v Rakovníku nicméně platí protikoronavirová opatření včetně zákazu návštěv. Primář Radek Poláček upřesnil, že také gynekologicko-porodnické oddělení zatím funguje standardně; včetně plánovaných operací. „Akorát s rodičkami smí k porodu pouze otec dítěte, stejně tak doprovod otce na oddělení šestinedělí – ale jen na nadstandardní pokoje,“ upozornil.