„Všude mi řekli, že na diagnózu Věrušky nejsou zařízeni – nebo že přijímají až od pětašedesáti. V jednom soukromém zařízení by ji i vzali, ředitelka ale na rovinu řekla, že z ní udělají ležáka a konec života přijde brzy. Nakonec mi řekla, že čím déle zůstane Věruška doma, tím to pro ni bude lepší,“ zavzpomínal Jan, za jakých okolností padlo rozhodnutí.

Na něm měl podíl i kontakt s dobříšskou pečovatelskou službou. „Řekli, ať se nebojím, že mi pomůžou,“ vzpomíná Jan, jenž připouští, že sám by byl opravdu ztracen. Manželka nechodí, nemluví, potíže jsou s jídlem… „Ze začátku k nám pečovatelka docházela třikrát v týdnu na hodinu, teď je u nás pokaždé tři hodiny a využíváme i služby osobní asistence,“ oceňuje Jan pomoc nejen s hygienou.

Proměna nabídky služeb

Dobříšská pečovatelská služba patří mezi ty, které se v posledních letech mění, a to i díky spolupráci s Institutem sociální práce. Od dovážení obědů, úklidu a dalších činností, které jsou na trhu zajištěny jinak, přecházejí jejich týmy ke skutečné odborné práci: k péči o klienty v domácím prostředí.

Cílem je nabídnout lidem alternativu k odchodu do pobytového zařízení – a daří se to i v případě těch, kteří mají přiznaný příspěvek na péči ve IV. stupni; ten nejvyšší. Konkrétně v Dobříši nyní plánují otevření denního stacionáře – a rádi by poskytovali i domácí zdravotní péči.

Proměny sociálních služeb
- Klíčové je dostat „péči k lidem“, tedy do jejich přirozeného prostředí, aby nemuseli předčasně a zbytečně odcházet do pobytových zařízení.

- Krajský úřad spolupracuje se všemi pečovatelskými službami v krajské síti, aby již v průběhu roku 2020 byly schopny zajistit péči minimálně do sedmé hodiny večerní; včetně víkendů a svátků.

- Zároveň kraj tyto služby mohutněji financuje a umožňuje jim navýšit kapacity pracovníků.

- Součástí změn je i přezkum přirozených možností v místech, kde lidí žijí: například mapování donášky stravy. Zejména ve velkých městech tuto službu poskytují i restaurační zařízení, školní jídelny a podobně. Pokud je to v daném místě schůdné, je žádoucí, aby pečovatelky mohly „odložit kastrůlky“ a uvolnit si ruce pro úkony osobní péče v souladu se svojí odborností a skutečnými potřebami lidí.

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje

Už současné služby poskytované v domácnostech lidí se sníženou soběstačností a rodin s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc další osoby, představují velký pokrok. Dobříšská pečovatelská služba také přispívá k tomu, aby u co nejpřirozenějšího způsob života se zachováním rodinných, přátelských a společenských vazeb mohli zůstat i obyvatelé domu, kde má své sídlo.

„Tady je dobře. Pečovatelky ráno přijdou, zeptají se, co potřebuji. Pomáhají mi při chůzi, doufám, že se podaří, že začnu zase líp chodit,“ poznamenala paní Zdeňka. Ženu, jež pracovala jako jeřábnice a vychovala tři syny, nyní trápí Parkinsonova choroba.

Obavy rodin i klientů

Dobrou zkušenost s pomocí v domácím prostředí poskytovanou i klientům, jejichž stav vyžaduje náročnější péči, má také řada dalších pečovatelských služeb po celém Středočeském kraji, jež se s podporou Institutu sociální práce pustily do prosazování vize „žít doma“.

Znamená to prodloužit provozní dobu až do pozdějších večerních hodin i rozšiřování cílových skupin; nejedná se jen o seniory. „Není to lehká práce, ale když vidíte, jak těm lidem pomáháte, navíc doma, cítíte, jak rádi vás vidí, je to vždycky skvělý doping,“ svěřila se pečovatelka Markéta Růžičková.

Ředitelka Pečovatelské služby města Dobříše Naděžda Matějková upozornila, že lidé často nevěří, co vše se dá doma zvládnout; mnohdy prý i pod vlivem toho, co jim řekli lékaři. „Řada rodin nedokáže připustit, že by bylo možné ještě obstarat jejich blízkého doma,“ poznamenala. „A bojí se toho i potenciální klienti; raději odcházejí do pobytových zařízení, kde očekávají přiměřenější péči,“ upozornila.

Nové trendy po celém kraji

Pečovatelské služby zapojené do projektů Institutu sociální práce, realizovaných v úzké spolupráci se Středočeským krajem:

Pečovatelská služba města Dobříše; Městské centrum komplexní péče Benátky nad Jizerou; Spokojený domov Mnichovo Hradiště; Jistoty Domova Mladá Boleslav; Pečovatelská služba Mladá Boleslav; Pečovatelská služba Kutná Hora; Centrum sociálních a zdravotních služeb města Poděbrady; Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram; Dům Kněžny Emmy – domov pro seniory; Středisko komplexní sociální péče Kladno; Senior Care pečovatelská služba Beroun; Pečovatelská služba okresu Benešov; Farní charita Neratovice; Město Velvary; Domov Na Výsluní Hořovice; Diakonie ČCE – středisko Střední Čechy, Antonia senior services Čakovičky

Zdroj: Institut sociální práce