Jedním dechem však připomíná, že černé skládky budou tisícovky dobrovolníků uklízet po celý rok (a další termín hromadného úklidu se chystá na podzim). Již druhým týdnem také na Orlíku, nyní s upuštěnou přehradní nádrží, běží velká akce Ukliďme Orlík, připravená ČSOP společně s rybáři. Trvá až do 3. dubna a ve středních Čechách zahrnuje oblasti na Příbramsku. Zapojit se lze nejen organizovaně, ale i individuálně. Stačí kdekoli na březích posbírat odpadky do nabízených pytlů a ty pak připravit k odvozu zanecháním na dobře viditelném místě nad břehovou linií (to je důležité, aby sesbírané odpadky opět neodnesla voda – chystá se totiž zvyšování hladiny).

Svatá hora v Příbrami.
Rozvoj poutního turismu: Kraj chce připomínat duchovní odkaz regionu

Kde jsou pytle k vyzvednutí, lze najít na webu mapotic.com/uklidme-orlik-2022. Po skončení úklidu pak budou organizátoři z ČSOP společně s rybářskou stráží a dobrovolníky postupně objíždět břežní partie po obvodu celé nádrže s loděmi a shromážděné odpadky nakládat k odvozu na skládku.

Kde se přidat, napoví mapa

„Tuto sobotu proběhnou desítky lokálních akcí, na kterých jsou dobrovolníci vítáni,“ upozornila Andrlová, podle jejíchž slov se je možné zapojit prakticky kdekoli: v okolí svého bydliště, pracoviště, chaty… Lze tak pomoci nejen životnímu prostředí, ale i sami sobě – trochu si vyčistit hlavu od současných starostí. Obzvlášť koordinátorka upozorňuje na první pocovidový úklid Velké Ameriky na Berounsku. Tu označuje nejen jako jednu z nejnavštěvovanějších lokalit Českého krasu – ale také za jednu z odpadky nejpostiženějších.

Ilustrační foto.
Starší oprávnění vůdců plavidel přestanou platit. Vyměnit je bude problém

Koordinátorka kampaně upozorňuje na mapu na webu uklidmesvet.cz, kde zájemci, kteří by měli chuť připojit se k některé z organizovaných akcí, najdou přehled toho, co se chystá – s velkou koncentrací akcí obzvlášť na Kolínsku, Mladoboleslavsku a v okolí Prahy i v hlavním městě samotném. „Tato mapa je vhodnou pomůckou hlavně pro dobrovolníky, kteří nechtějí organizovat svůj vlastní úklid a rádi by se přidali k ostatním,“ poznamenala Andrlová. Očekává, že jarní počasí může přilákat velké množství dobrovolníků. A připomíná, že organizátory, kteří s předstihem projevili zájem, ČSOP díky pomoci dárců vybavil nejen pytli, ale i rukavicemi; jak těmi pro dospělé, tak i pro děti.

Velká akce přijde i za týden

O týden později, v sobotu 2. dubna, je pak určen hlavní termín úklidů v rámci kampaně Ukliďme Česko, jež má ve středních Čechách zaregistrovány stovky akcí; prakticky plošně po celém kraji a také v metropoli. Ty se konají podle shodného modelu – včetně toho, že se lze připojit podle údajů v internetové mapě (v tomto případě na adrese uklidmecesko.cz/map), úklidy nejsou omezeny na jediný den a místní organizátoři si mohli vyžádat od koordinačního týmu materiální podporu v podobě základních pomůcek. V letech 2017–2020 se dokonce obě kampaně konaly společně; od loňska jsou opět samostatné.