Kauza se objevila před měsícem, kdy server Seznam Zprávy zveřejnil odpovědi krajského úřadu na své dotazy k výši odměn vybraných zaměstnanců: dvacetičlenné skupinky z 692 pracovníků. Překvapilo zjištění, že několik jich k platu dostává ještě odměny i ve výši 70 až 80 tisíc korun hrubého – a to pravidelně; měsíc co měsíc. Známá jsou však pouze čísla bez konkrétních jmen a funkcí: požadované údaje dodal úřad v anonymizované podobě.

Opozice chce zdůvodnění

Opozice, která zveřejněné částky označila za nehoráznost beroucí motivaci k dobré práci stovkám ostatních úředníků kraje, přiřkla odpovědnost hejtmance Jaroslavě Pokorné Jermanové (ANO). Chtěla od ní slyšet konkrét jména a vysvětlení – tedy odůvodnění konkrétních odměn. Hejtmanka a ředitel krajského úřadu Jiří Holub však řekli ne. Se zdůvodněním, že do odměňování zaměstnanců úřadu i dalších personálních záležitostí volení funkcionáři včetně hejtmanky zasahovat nemohou a ani nesmějí. To je věc nařízených: právě Holuba a vedoucích odborů. Opozice pak požadovala probrat věc na veřejném zasedání krajského zastupitelstva.

Stalo se. Jedním z konkrétních výstupů debaty, které se odehrávala v noci na pátek, je informace o příjmech ředitele Holuba. Sám uvedl, že loni měl s odměnami 1,640 milionu korun hrubého a předloni bral 1,528 milionu. A právě Holub je jediným případem, kdy o odměnách zaměstnance úřadu rozhoduje zvolený funkcionář: konkrétně hejtmanka. A jeho odměny prý měla vždy zdůvodněné, ať už se jednalo třeba o převzetí agendy stavebních úřadů potýkajících se s nedostatkem pracovníků, úspory peněz nebo například vyřešení problematiky registru smluv. Či vstřícnost úřadu k vozíčkářům, neslyšícím i zavádění rovných příležitostí mužů a žen.

Podrobnosti sdělit nelze

Tentokrát chtěla opozice slyšet jména nebo alespoň výčet konkrétních činů ospravedlňujících vysoké odměny právě od Holuba. Podle Věslava Michalika (STAN) „přistoupila na hru“, že s tím hejtmanka nemá nic společného. Ředitel úřadu nicméně pouze opakoval, že víc sdělit nemůže. Odkazoval na konkrétní paragrafy – s tím, že on jako právník nikdy nezneužije údaje, které by znamenaly zásah do soukromí konkrétních osob a poškodily jejich profesní život i jejich rodiny. „Nám jako zastupitelům přísluší kontrolní role,“ oponoval Martin Kupka (ODS). Přičemž se zarazil nad tím, že dotyční měli čerpat mimořádné odměny i za dobu, kdy byli na dovolené.

Také se neúspěšně pokusil prosadit usnesení, v němž chtěl vysoké odměny odsoudit. Zveřejněný způsob odměňování chtěl označit jako nepřijatelný, poškozující vztahy na pracovišti – a řediteli krajského úřadu hodlal uložit předložení analýzy odměn. Pro zvedlo ruce jen 13 přítomných. Sedm bylo proti – a 19 se zdrželo hlasování.

Velké ohlížení do minulosti

„Vašim slovům rozumím tak, že po volbách, pokud vy budete hejtmanem, budete se vměšovat řediteli krajského úřadu do jeho kompetencí,“ obrátila se Pokorná Jermanová k protikandidátovi v boji o hejtmanský post Kupkovi. „Neporuším žádnou – ale budu se zajímat o to, jakým způsobem funguje personalistika,“ reagoval. „A chtěl bych debatovat s ředitelem krajského úřadu o odměňování,“ doplnil. „Vy nemůžete vstupovat do řízení krajského úřadu; to je porušování zákona o krajích,“ reagovala hejtmanka poučením.

V debatě Kupka také prozradil, kolik bral on sám v době, když v letech 2004 – 2008 působil za vlády ODS na hejtmanství jako vedoucí tiskového oddělení: i se započtením mimořádných odměn, vyplácených tehdy čtvrtletně – k čemuž vyjmenoval i výčet řady zásluh – to prý dělalo 67 607 Kč hrubého za měsíc. Na to reagoval Robert Bezděk (ANO), když po úpravě o index, který vypočítal z vývoje průměrné mzdy, dospěl k závěru, že na dnešní peníze by to dělalo 134 tisíc. A to prý není méně, než stejné pozici přísluší dnes.

Stranou všeobecných sporů nakonec zůstali vlastně jen komunisté. „Ač zastupitelé KSČM o těchto odměnách nikdy nehlasovali, neboť jim to nepřísluší, kontrolovat vynakládání veřejných prostředků je oprávněné. Ať je zveřejněno vše, co zákony této země umožňují,“ řekl k tématu předseda jejich klubu Zdeněk Štefek. „Ať je zkontrolováno zdůvodnění výše odměn. Ale ne za poslední rok, dva, ale klidně za celé období krajů,“ vybídl k ohlédnutí do dvacetiletého období. „Pak teprve začne máslo na hlavách pomazaných tát. My máme ruce čisté,“ poznamenal.

Myšlenky středočeských zastupitelů
* Z opozičních lavic:
- Rád bych znal jména deseti úředníků, kteří jsou podle platů těmi nejlepšími v republice. Tak skvělým lidem bych chtěl veřejně poděkovat za to, že jsou tak dobří. (Věslav Michalik, STAN)
- Neohrazujte se proti označení VIP úředníci. VIP znamená „velmi důležitá osoba“. Jestliže úředníky takto odměňujete, jistě předváděli vynikající výkony a byli pro vás velmi důležitými osobami. (Vít Rakušan, STAN)
- Jestliže většina úředníků pracuje za standardních podmínek a kvůli vysokým odměnám pro některé zbývá na ty obyčejné méně peněz na odměny, je to velmi demotivující. (Jan Jakob, TOP 09)
- Připomíná mi to problematiku práce na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, kdy jsme dostali anonymizované výkazy poradců z roku 2017. Chtěl to řešit kontrolní výbor, pak se věci chopila policie – a jak vyšetřování dopadlo, já nevím. (Ivo Šanc, STAN)

* Z koaličních lavic:
- Já se obrátil na pražský magistrát s žádostí o informace o příjmech vedoucích odborů – a dostal jsem stejné informace, jako poskytl náš krajský úřad: také anonymizované. A se shodným vysvětlením. (Robert Bezděk, ANO)
- Nelze oddělovat platy a odměny; důležitá je celková výše. Ne vždy základní tarifní složka může potřebnému člověku poskytnout náležitou odměnu. A jsme krajem s nejnižším podílem platů na daňových příjmech. (Gabriel Kovács, ANO)
- Středočeský kraj sídlí v Praze, což přináší i vysoce konkurenční prostředí na trhu práce. Musí odměnami konkurovat nejen pražskému magistrátu a ministerstvům, ale i soukromým firmám. (Martin Herman, ANO)
- Právě dnes jsem četl na Parlamentních listech článek: „Na ODS se valí mega průser. Máme smlouvy, kterak si na kraji kupovala sympatie Lucie Bílé. A to je jen špička ledovce z doposud utajovaných fakt“. Vztahuje se k době, kdy na krajském úřadu působil jako vedoucí tiskového oddělení Martin Kupka. (Robert Bezděk, ANO)

Zdroj: jednání středočeských zastupitelů