Někdejší lokomotivní depo a dílenské prostory Národní technické muzeum (které tyto objekty získalo do svého vlastnictví už v roce 2002 – a loni k nim ještě přibyl sousedící objekt historické přesuvny) do šesti let promění v Muzeum železnice a elektrotechniky NTM. Jeho koncepci generální ředitel muzea Karel Ksandr přirovnává třeba ke konceptu Deutsche Bahn Musea v Norimberku.

Podle nynějších předpokladů to bude stát 1,68 miliardy korun – a počítá se s tím, že peníze by ani v nynější těžké době neměly představovat nepřekonatelný problém. Už od roku 2019 má muzeum vládní příslib zajištění financování státem. Prozatím je k dispozici dotace na první etapu, v jejímž rámci bude muzeum letos hledat projektanty. Podle slov ředitele Ksandra chce všechny projekční zakázky přidělit jednomu tvůrčímu týmu: od přípravy podkladů pro územní řízení přes stavební povolení až po dokumentaci pro vlastní provedení stavby. Na výběr konkrétního dodavatele stavebních prací, jenž představy změní ve skutečnost, by mohlo dojít v příštím roce. Stejně jako na hledání architekta expozice.

Podzim 2028 jako termín otevření muzea by se navzdory hospodářské krizi či válce za humny měnit neměl, ať budou vnější vlivy jakékoli. Podle nynějších představ se právě s touto událostí počítá jako s hlavním bodem oslav 110. výročí vzniku samostatného československého státu v oblasti kultury (a současně půjde o oslavy 120. narozenin muzea navazujícího na odkaz Technického musea pro království České, založeného v roce 1908). Deníku to řekl ředitel Železničního muzea NTM Michal Novotný. Slibuje, že k vidění zde bude opravdu to nejlepší, co se v železničních sbírkách nachází. Novotný v té souvislosti oceňuje práci předchůdců, díky jejichž úsilí se Národnímu technickému muzeu podařilo vytvořit jedinečnou kolekci.

Z nádvoří bude zastřešená dvorana

Mezi klíčovými objekty budoucího muzea (které nejenom zůstanou zachovány, ale dokonce se těší památkové ochraně) se dnes nachází travnatá plocha se třemi kolejemi, napojenými přímo na kolejiště Masarykova nádraží; i v čerstvě posekaném trávníku je však lze místy spíš tušit než dobře vidět. Z tohoto nádvoří vznikne zastřešená dvorana – a právě tento prostor se stane ústřední součástí chystané expozice. Tři koleje zde zůstanou, byť umístěné poněkud odlišně, a na ně muzejníci postaví unikátní železniční vozidla v podobě statických exponátů. Tedy v zakonzervovaném stavu; takzvaně neprovozní. K vidění však mají být třeba i funkční parní stroje, poháněné stlačeným vzduchem.

Část sbírky železničních vozidel včetně lokomotiv (i těch parních) pak zůstane plně funkční se zajištěním veškeré údržby i všech předepsaných revizí a technických kontrol. Tato vozidla budou vozit zájemce na výlety jak po Praze, tak v okolí. Vedle moderních expozic zde totiž má vzniknout i deponie provozních vozidel, využívaných pro zážitkové jízdy.

Celkově nová expozice nabídne poučení o vývoji techniky na deseti tisících metrech čtverečních. Osm tisíc metrů má být věnováno železnici – přičemž expozice Dvě století železnic představí nejen vývoj na drahách, ale i jeho vazby na hospodářské dějiny českých zemí, stejně jako na jejich vývoj sociální a politický. Dozajista bude k nejvyhledávanější části patřit představení unikátních lokomotiv. Dva tisíce metrů čtverečních patřící elektrotechnice pak v rámci expozice Svět v sítích mají představit vývoj elektrotechniky, elektroniky a informatiky – a to rovněž se zasazením do obecnějších souvislostí.

Sbírky se stále rozrůstají

Příznivci železniční historie si přijdou na své už v nynějších expozicích Národního technického muzea. Jak ve stálé expozici na pražské Letné, tak také v Chomutově. Tam v roce 2012 muzeum zakoupilo někdejší lokomotivní depo, kde nyní provozuje depozitář. Ten je od roku 2017 během letní sezony přístupný veřejnosti – a i během té loňské, poznamenané opatřeními proti šíření koronaviru, se mohl pochlubit 20 tisíci návštěvníky. Ředitel Ksandr současně ocenil, že díky tomuto depozitáři už muzeum v souvislosti s umístěním exponátů ze svých železničních sbírek není závislé na benevolentním přístupu provozovatelů dep. Mezi roky 2012 a 2017 také mohlo přistoupit k revizi dlouhodobých zápůjček kolejových vozidel.

Železniční sbírka se nadále rozšiřuje. Loni Národní technické muzeum koupilo od Českých drah 66 kolejových vozidel, což označuje jako nejvýznamnější akvizici v dějinách své železniční sbírky. Dále se loni podařilo získat darem unikátní akumulátorovou lokomotivu Ringhoffer č. 2 z roku 1916 a výsypný vůz na uhlí Wap 4-43360 z roku 1965. Muzeum dále koupilo jedinečný prototyp elektrické lokomotivy S699.001 zvané Laminátka a první vyrobený kus z úspěšné řady elektrických posunovacích lokomotiv E458.00001 Žehlička z roku 1971. Celkově sbírka muzea nyní zahrnuje 225 kolejových vozidel.