Ne ve všech případech však půjde o zcela nové stavby. Zčásti se chystá náhrada již existujících objektů, které čeká demolice. Dojde nicméně i na budování zcela nových stěn. „S ohledem na další plánovanou výstavbu (například zkapacitnění D0 mezi mimoúrovňovým křížením Slivenec a D5) budou provedeny jako mobilní – nebo naopak jako trvalé,“ konstatoval Buček.

Chystají se omezení na D0, D1 i D5

Zatímco lidé žijící „za stěnou“ by měli pocítit výrazné zlepšení, řidiči jezdící po dálnicích musí po dobu výstavby počítat s dočasným omezením průjezdu v místě prací. Uzavírány budou krajnice, ale i pravé jízdní pruhy; přinejmenším zčásti. V tomto směru bude výjimkou akce u D1 Kateřinky-na valu v blízkosti hlavního města, kde se výstavba obejde bez omezení.

Právě Kateřinky také mají nejvíce našlápnuto k zahájení stavby. Zhotovitel je už vybrán – a se zahájením prací se počítá již v průběhu března. Či nejpozději v dubnu. V blízkosti Prahy pak mají vzniknout ještě dvě další protihlukové stěny. Celkem tedy podél levého jízdního pásu D1 ve směru na Prahu, mezi dálničními kilometry 5,3 a 1,5 (přibližně od Průhonic po exit 2 Chodov), mají vyrůst tři, a to v celkové délce 1046 metrů.

„Budou postavené jako zcela nové; zčásti na stávajícím valu u městské části Kateřinky. Snížit hlukovou zátěž pomohou obyvatelům pražských městských částí Újezd u Průhonic, Kateřinky a částečně Chodov,“ upřesnil Buček.

Dvou nových protihlukových stěn se dočká levý jízdní pás Pražského okruhu – tedy směr od dálnice D5 (či „od letiště“) k D1. U obcí Ořech a Jinočany na Praze-západ vyroste kombinace mobilních a trvalých stěn v celkové délce 867 metrů. „Stavba u Ořechu má již vysoutěženého zhotovitele – a i zde bychom rádi zahájili práce již v průběhu dubna.“ konstatoval Buček. Připomíná, že s protihlukovou stěnou se počítá také na opačné straně dálnice D0, tedy ve směru jízdy k letišti. Stavět se však bude na protilehlém okraji metropole: v rámci rekonstrukce mostu přes Chlumeckou ulici v Praze 9.

U D5 na sebe navážou dvě akce

Budování trvalých protihlukových stěn se dočká také dálnice D5 na Berounsku, kde se má stavět hlavně u obce Bavoryně. Ve směru na Plzeň vznikne zcela nová stěna v délce 402 metrů, a to přibližně mezi dálničními kilometry 27,5 a 28. Stavět se bude také stěna o délce 340 metrů v opačném směru podél jízdního pásu na Beroun a Prahu. Tam však nejdřív musí dojít na demolici nynější, již nevyhovující konstrukce.

Na D5 se má pracovat také jen o kousek dále: u Zdic. Tam se u jízdního pásu na Plzeň musí zdemolovat stěna mezi kilometry 26,1 a 27,5 – a místo ní postavit nová v délce 1344 metrů; prakticky bude navazovat na stěnu u Bavoryně vpravo. „U obou akcí momentálně probíhá výběrové řízení na zhotovitele s předpokládaným zahájením výstavby v průběhu druhého až třetího čtvrtletí,“ připomněl Buček.

Budování protihlukových stěn

- Cílem výstavby protihlukových sten je snížení hluku emitovaného dopravou ve směru k zastavěným oblastem, ochrana jejich obyvatel před nadměrným hlukem a zvýšení kvality života.

- K řešení hlukové zátěže se přistupuje zejména v důsledku zvýšení intenzity dopravy, rozvoje obydlených aglomerací směrem ke komunikacím a kvůli již nevyhovujícím stávajícím protihlukovým opatřením.

- Projekt a výstavba protihlukových stěn reflektují výsledky akustických studií v jednotlivých místech jejich realizace.

Zdroj: Martin Buček, Ředitelství silnici a dálnic ČR