Ačkoliv je tato informace často opakována, zlikvidovat olej po smažení vylitím například do záchodu se letos rozhodlo na 70 zákazníků Středočeských vodáren. Likvidace odpadu přišla na čtvrt milionu korun. „Bohužel ne všichni si uvědomují, že tuk v kanalizačním potrubí ztuhne. To má za následek omezenou průtočnost v kanalizačním potrubí,“ sdělil Tomáš Hloušek, technolog pitných a odpadních vod Středočeských vodáren (SVAS). Přebytečný tuk z domácností je proto nutné odevzdávat do určených nádob či do sběrných dvorů.

Náklady spojené s čištěním kanalizační přípojky a kanalizace se pohybují v průměru mezi 2000 až 5000 korun. „Je to podle náročnosti jednotlivých případů a hradí je vlastník kanalizační přípojky,“ uvedl Vladimír Dragoun, manažer provozu kanalizace SVAS.

Letos ve SVAS zaznamenali 90 případů čištěných přípojek a z toho bylo na 70 případů z důvodu ucpání přípojky tukem.

Kanalizace se někdy stává místem pro odkládání nejen nepotřebných věcí, jako jsou dětské kočárky či stavební materiál, ale i místem, kam se vypouští cokoliv. Proč řešit Nerudovskou otázku – „kam s ním“, když stoka je blízko. A tak se vypouštějí vody plné tuku z domácností i malých podniků, nepotřebný olej nebo jiné kapalné odpady.

Velkým problémem, který způsobuje komplikace nejen v kanalizaci, ale hlavně na čistírně odpadních vod, jsou vlhčené ubrousky (ty nejsou určeny k likvidaci na ČOV a výrobcem je to na obalu vždy označeno), které lidé používají na úklid, hygienu nejen svou, ale i malých dětí. Tyto ubrousky jsou nerozložitelné, naopak jsou velmi pevné a dokáží na sebe nabalovat vlasy, hadry a vytvořit neforemné útvary, které ucpávají čerpadla, kanalizaci a dělají problémy na čistírně.

„Mezi další hygienické potřeby, které nepatří do odpadní vody, jsou vatové tyčinky. Ty na sebe dokáží nabalit cokoliv, jako jsou např. papíry, hadry a pak tento útvar dokáže ucpat čerpadlo,“ vysvětlil Vladimír Dragoun. „Proto doporučujeme svým zákazníkům, aby raději předcházeli problémům s ucpanou kanalizací, a vše co do ní nepatří, likvidovali jako komunální odpad, nebo ve sběrných dvorech,“ doporučil Vladimír Dragoun.