Třebaže se počet pacientů zvýšil proti předloňsku o osm a nemocnost v rámci kraje dosáhla pěti osob v přepočtu na sto tisíc obyvatel, Kateřina Jedličková z protiepidemického odboru středočeské hygieny hovoří o celkově sestupném trendu. „Přes mírný meziroční vzestup počtu onemocnění v roce 2019 se jedná ve srovnání s krajským průměrem za posledních deset let o pokles o 2,9 procenta,“ uvedla.

Čtvrtina pacientů z ciziny

Neplatí poměrně rozšířená představa, že tato choroba je takřka výhradně problémem příchozích ze zahraničí. Na celkovém počtu pacientů měli cizinci čtvrtinový podíl. Z 19 nemocných z jejich řad jich nejvíce, šest, pocházelo z Ukrajiny. Po třech byli mezi pacienty zastoupeni Rumuni a Vietnamci, po dvou pak Maďaři, Rusové a Slováci. Zbývající případ se týkal občana Polska.

Vzduchem přenosné bakteriální onemocnění, které hlavně starší generace bude znát i pod označením souchotiny, se někdy odehrává bez vnějších příznaků. Rovných 50 středočeských pacientů nicméně loni kontaktovalo lékaře právě kvůli zdravotním obtížím. V šesti případech byla nákaza zjištěna náhodně. Sedmkrát se na ni přišlo v souvislosti s prověřováním kontaktů jiného pacienta – a čtyři odhalení přineslo aktivní vyhledávání v rámci kontroly osob z rizikových skupin.

Muži kolem padesátky

Podstatně častější je onemocnění TBC u mužů; z hlediska pohlaví pacientů měli v kraji převahu 44:23. Poměr zhruba 2:1, kdy muži mají na celkovém počtu nemocných dvoutřetinový podíl, se dlouhodobě nemění. „Nejvyšší výskyt onemocnění u mužů byl evidován v okrese Kladno (12), u žen v okrese Benešov (5),“ upozornila hygienička Jedličková. V případě mužů byl podle jejích údajů nejzasaženější věkovou skupinou interval 45 – 54 roků a s nevelkým odstupem i 25 – 34 roků; mezi ženami měla nejpočetnější zastoupení skupina pacientek nad 65 let. U dětí do 15 let se tuberkulóza loni v rámci kraje nevyskytla vůbec.

Bez zajímavosti nejsou ani další zaznamenané souvislosti. Mezi pacienty s TBC je evidováno 32 kuřáků, v deseti případech pak alkoholismus – a jednou i užívání nelegálních drog. Ale také pětkrát osamělý život, čtyřikrát nezaměstnanost a dvakrát bezdomovectví…

V rámci středních Čech se vyskytly i poměrně výrazné rozdíly mezi jednotlivými regiony. Celokrajský průměr, představovaný nemocností v přepočtu na sto tisíc obyvatel vyčíslenou na 5,0, nejvýrazněji převýšil okres Rakovník s hodnotou 10,8 přepočteného pacienta. Nadprůměrných hodnot dosáhly ještě okresy Beroun (8,7), Kladno (7,9), Benešov (7,1) a Mladá Boleslav (7,0). Naopak nejnižší nemocnost, s přepočtenou hodnotou pouze 1,7, zaznamenali hygienici na Příbramsku.

Onemocnění TBC ve Středočeském kraji

Region  Případy 2019  Případy 2018  Nemocnost 2019  Nemocnost 2018
Benešovsko 7,1  7,2
Berounsko  8,7  2,2
Kladensko  13  13  7,9  8,0
Kolínsko  3 3,0  6,0
Kutnohorsko 2 6 2,7  8,0
Mělnicko 4,7 6,6
Mladoboleslavsko  7,0  5,5
Nymbursko  2,0 2,0
Praha-východ  5 2,8  5,2
Praha-západ  3,5  6,4
Příbramsko  4 1,7  3,5
Rakovnicko 6 0 10,8  0,0
Středočeský kraj 67 59  5,0  4,4

Zdroj: Krajská hygienická stanice Středočeského kraje; nemocností se rozumí přepočet pacientů na sto tisíc obyvatel