O jak výjimečnou událost půjde, napovídá mimořádné rozhodnutí středočeských zastupitelů. Ti právě Tetínu na Berounsku umožnili vyšperkovat obec na dluh. Zastupitelé schválili poskytnutí desetimilionové individuální návratné výpomoci – půjčky, kterou obec s osmi a půl stovkou obyvatel vrátí do deseti let: ročně bude splácet nejméně po milionu. Právě tyto peníze mají pomoci připravit se na uspořádání národní poutě k uctění 1100 let od mučednické smrti světice.

„Poslouží k financování úprav veřejných prostranství před konáním akce,“ uvedl náměstek hejtmanky Věslav Michalik (STAN), který má na starost oblast financí, dotací a inovací.

Připomněl, že po aktuálním nárůstu cen stavebních hmot a stavebních prací by obec úpravy uskutečnit nemohla. „Na financování dílčích projektů si zajistila finanční prostředky z Integrovaného regionálního operačního programu, Státního fondu životního prostředí ČR, Státního fondu dopravní infrastruktury i od ministerstva průmyslu a obchodu,“ vypočetl Michalik. S tím, že peníze jsou potřeba na dofinancování projektů a na takzvané neuznatelné náklady.

Ostatně – i kraj se na přípravách podílí: opravou zdejší silnice, kterou má ve své správě. Půjčené peníze musí Tetín vrátit nejpozději do konce roku 2031. „V případě dobrých finančních možností obce mohou být splátky navýšeny, čímž bude splácení návratné finanční výpomoci urychleno,“ poznamenal Michalik.

Za hudebními zážitky i na výlet

Akce k uctění svaté Ludmily se nyní do termínových kalendářů začnou doslova sypat. Například na neděli a opět za 14 dní na 8. srpna má komentované vycházky na Berounsko ohlášeny organizace Prague City Tourism, příští pátek vyrazí na cyklopouť k Tetínu uherskobrodský Orel. Ani Praha nestojí stranou.

Od začátku srpna má nabídnout expozice věnované světici Senát ve Valdštejnské zahradě a v Mytologické chodbě, České muzeum hudby představí ohlasy svatoludmilské legendy v muzice (až po vrchol v oratoriu nazvaném Svatá Ludmila od Antonína Dvořáka), ludmilským děním ožije náměstí Míru před chrámem sv. Ludmily… Chystají se také třeba obnovená svěcení kaplí i kostelů spjatých s touto světicí.

Řada měst, ale i obcí, stejně jako farností, žije nyní přípravami svatoludmilských koncertů. K uctění odkazu světice se hlásí leckdo. Čerstvě ohlásila uspořádání koncertu i odborová organizace Kovo MB – s tím, že provedení Stabat mater od Antonína Dvořáka 16. září ve Sboru českých bratří v Mladé Boleslavi spojí svatoludmilské oslavy s výročím 125 let existence mladoboleslavského závodu a připomínkou 30 let od spojení Škody Auto s koncernem Volkswagen.

Středočeská centrála cestovního ruchu přišla s podnětem ke svatoludmilskému putování. Pro ně nabízí pětici zastavení nejen v Poberouní. Vedle Tetína, bezprostředně spjatého s životem světice i její smrtí, doporučuje zavítat na Levý Hradec, do Mělníka – a hodně hlasitě do svatoludmilské tradice promlouvají i Svatý Jan pod Skalou či Budeč.

Putování po stopách svaté Ludmily
- Tetín: Nejvýznamnější místo spojované se svatou Ludmilou. Ke konci svého života zde kněžna pobývala na svém dvorci. Dne 15. září roku 921 ve večerních hodinách prý vtrhli do její ložnice vrazi, najatí její snachou Drahomírou, a Ludmilu zavraždili. Tetín je tak místem mučednické smrti svaté Ludmily, kde se každoročně konají svatoludmilské akce, které oslavují její odkaz a památku.
- Levý Hradec (součást města Roztoky): Pozůstatek přemyslovského hradiště, kde Ludmila a kníže Bořivoj I. měli své sídlo a nechali zde na konci 9. století vybudovat kostel sv. Klimenta, považovaný za první kostel v Čechách. Pravidelně se zde konají svatoludmilské poutě a další akce.
- Mělník: Podle náznaků z některých pramenů se usuzuje, že se zde Ludmila měla narodit na hradě Pšov. Mělník je v dnešní době významným svatoludmilským místem, kde je s touto světicí spojována tradice pěstování vinné révy.
- Svatý Jan pod Skalou: Obec se stala svatoludmilským místem podle legendy, která vypráví o poustevníkovi Ivanovi, jehož laň postřelil na lovu Ludmilin manžel kníže Bořivoj. Vedlo to k objevení Ivanovy poustevny – a později také k setkání Ludmily s Ivanem na Tetíně. Toto setkání je vyobrazeno ve zdejším benediktinském klášteře.
- Budeč (součást obce Zákolany): Přemyslovské hradiště z druhé poloviny 9. století je podle svatováclavských legend místem, kde byl vyučován mladý kníže Václav. Mohla zde tudíž pobývat i kněžna Ludmila. Jádro zdejšího kostela se označuje za nejstarší stojící budovu v Čechách. Pravidelně se na Budči konají oblíbené svatováclavské slavnosti.

Zdroj: Středočeská centrála cestovního ruchu