Leckteré záležitosti či záměry lze totiž z úrovně krajského zastupitele nejúčinněji ovlivňovat v rámci rozhodování o rozdělování peněz, což může být překvapením. A na debaty o podstatě věci často dochází mimo vlastní veřejné zasedání zastupitelstva: především v rámci zastupitelských klubů, členěných podle politické příslušnosti (a často bývá vidět, že jejich členové hlasují jednotně podle toho, jak se usnesli předem), či na jednání výborů, zaměřených naopak oborově; podle tematických oblastí.

Pomůže i zkušenost z radnic

Některým z nových zastupitelů mohou pomoci zkušenosti z komunální politiky na úrovni měst a obcí, jiní skočí do politického dění rovnýma nohama. Například kladenský okres, který v rámci kraje patří k lidnatějším regionům s tradičně vyšším zájmem o politické dění, bude v 65členném zastupitelstvu kraje zastupovat více než polovina nových tváří: uspělo devět osobností, přičemž pět je nováčků.

Zkušenosti z působení na radnici z nich mohou uplatnit starosta Slaného Martin Hrabánek (ODS) a starosta Žižic Vratislav Rubeš (za ANO). Oba se navíc na úrovni kraje mohou opřít o zkušenější kolegy z řad spolustraníků.

Nově do politiky vstupuje trojice zástupkyň České pirátské strany: advokátka Adéla Šípová (jež je však připravena vzdát se mandátu, pokud bude v druhém kole zvolena senátorkou), botanička Jana Skopalíková a Lucie Cirkva Chocholová s letitou prací v kultuře, včetně zkušenosti z ministerstva, nyní pracující v hornickém skanzenu, jenž je součástí krajské příspěvkové organizace. Působení v samosprávě pro ně bude premiérou.

Využijí zkušenosti kolegů

Piráti jsou v krajském zastupitelstvu novým zjevem; dosud v něm zastoupeni nebyli. Jejich lídr Jiří Snížek nicméně nepochybuje, že se velice rychle zorientují – a to především díky podpoře kolegů z Prahy. Včetně spolupráce s kolegy v Poslanecké sněmovně. „Máme velké zázemí v poslaneckém klubu Pirátů; dokonce jsme už dostali příručku s vysvětlením jednacího řádu,“ připomněl Snížek.

„Tam je Matouš Vanča, kterému moc děkuji – a stejně tak i poslanci Františku Kopřivovi,“ konstatoval. A zmínil i pražského primátora, který je rovněž ochoten poradit. „I sám Zdeněk Hřib nám slíbil pomoc, zejména s analýzou vyjednávání, takže podpora ze strany Pirátů je veliká,“ doplnil Snížek.

To, že nováčci nezačnou pracovat stylem skočte do vody a plavte, řekl Deníku lídr ODS Martin Kupka. „My jsme schopni předat informace v rámci klubu,“ řekl Deníku za občanské demokraty. S tím, že takový přístup by se měl uplatnit i napříč stranami: „Jsem přesvědčen, že koalice, která vzniká, bude schopna vpravit do věci i ty nově příchozí.“

Samostudium pro zájemce o politiku

- Základní poučení o fungování orgánů samosprávy může poskytnout příručka, kterou připravilo ministerstvo vnitra. Publikace nazvaná Jsem zastupitel/ka je sice učena především pro nové zastupitele obcí

- informace však mohou prospět i krajským zastupitelům nebo zájemcům o veřejné dění

- K dispozici je poučení o základech fungování veřejných orgánů – například se zaměřením na jejich strukturu, hospodaření, nakládání s majetkem, vydávání právních předpisů

- Stranou pozornosti nestojí ani například odpovědnost zastupitele, střet zájmů nebo systém odměňování volených funkcionářů

- Brožura Jsem zastupitel/ka existuje v tištěné podobě, ale i v elektronické verzi: je volně ke stažení na webu ministerstva vnitra; přímou cestu může nabídnout třeba odkaz 1url.cz/@zastupitel

Zdroj: Klára Pěknicová, Ministerstvo vnitra ČR