V případě zaječovského areálu již krajští radní dokonce 31. října odsouhlasili předložený návrh ideové studie. Doporučili také vypracovat projektovou dokumentaci – do roku 2022 se má na projektování vynaložit přes 15 milionů korun – a zřídit realizační tým projektu.

„Projekt Svět záchranářů nabídne jednak vzdělávací programy pro školy a školská zařízení, jednak v něm bude veřejně přístupný návštěvnický okruh,“ uvedla hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO), jíž vždy, když o tomto záměru hovoří, doslova září oči nadšením.

A netají se tím, že právě tohle patří k projektům, jež by po sobě ráda zanechala jako památku na své působení v čele kraje. „Počítá se samozřejmě i s programy takzvaně na klíč. Ty budou určené pro specifické cílové skupiny,“ plánuje Jermanová činnost přesně podle karlovarského vzoru.

Tamější inspirace by se podle slov tajemníka bezpečnostní rady kraje Luboše Navrátila měla promítnout i do koncepce areálu s tematickou specializací jeho jednotlivých částí.

„Bude zde například Svět rizik, Svět ohně nebo Svět dopravy. Část bude zaměřena na osobní bezpečí, poskytování první pomoci, mimořádné události – nebo přípravu občanů k obraně státu, vzdělávání pedagogů a lektorů, záchranářů a příslušníků integrovaného záchranného systému či ozbrojených složek,“ vyjmenoval.

Navrátil také upřesnil, že zaječovský záměr už má i podrobný časový harmonogram. Čtvrtmiliardu korun potřebnou na jeho naplnění plánuje hejtmanka zajistit „vícezdrojovým financováním“. Prozatímní velmi hrubé odhady naznačují, že bude třeba sehnat celkem 263 milionů korun. Kolaudace zaječovského areálu by podle Navrátilových slov měla přijít poloviny roku 2024.

Předpokládané náklady na projektování
Světa záchranářů u Zaječova v období 2020 – 2022

- Fáze 1: Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí – předpokládaná alokace finančních prostředků ve výši 4 milionů korun v plánu investic na rok 2020

- Fáze 2: Dokumentace pro vydání stavebního povolení – předpokládaná potřeba alokace ve výši 5,5 milionu korun v plánu investic na rok 2021

- Fáze 3: Dokumentace pro provádění stavby, respektive dokumentace pro výběr zhotovitele stavby – předpokládaná potřeba alokace ve výši 6 milionů korun v plánu investic na rok 2022

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje