Součinnost na komunální úrovni podle slov hejtmanky pomáhá rozvoji regionu. „Je dobré spojit síly a při řešení některých důležitých rozvojových programů a legislativy postupovat vůči orgánům státní správy společně,“ míní.

Společné zájmy

Svaz měst a obcí je celostátní nepolitická organizace, jejímiž členy je ve středních Čechách přes pět set obcí a měst s téměř 70 procenty obyvatel kraje. Předseda Lukl vidí hned několik společných témat, která je třeba přenášet do Poslanecké sněmovny i dál už v nejbližším období. Patří k nim například výhrady proti plánům na osamostatnění stavebních úřadů. Počítá se totiž s tím, že v budoucnu by měly fungovat zcela nezávisle na radnicích, jejichž součástí jsou nyní, tedy podobně jako dnes třeba úřady finanční nebo katastrální – a tyto plány státní správy se nejeví jako dobrý nápad jak z hlediska kraje, tak i optikou obcí a měst.

Shoda panuje také třeba kolem potřeby nastavit pravidla pro přijímání žáků na střední školy, aby se „mazáci“ ve vyšších ročnících na základkách neoddávali dojmu, že školní práci a svým výsledkům netřeba věnovat pozornost, protože se stejně někam dostanou. K debatě ostatně mohou být i počty víceletých gymnázií, kam odcházejí ty nejnadanější děti; základním školám pak chybějí přirození „tahouni“. Svaz rovněž může kraji poradit, jak citlivě reorganizovat střední školství.

Jde i o peníze

Svaz kraji slibuje také pomoc v úsilí o prosazování změny v rozdělování daňových výnosů v rámci takzvaného rozpočtového určení daní, což by Středočeskému kraji s jeho trvale rostoucím počtem obyvatel mělo přinést více peněz než dosud. Lepší přístup k penězům mohou ovlivnit i společné aktivity v oblasti dotací.

Mimochodem – z podnětu výkonného ředitele svazu Pavla Drahovzala (nezávislý), který starostuje ve Velkém Oseku na Kolínsku, se už chystají změny v dotačním systému Středočeského kraje, dosud prý až příliš otevřeného směrem k malým obcím a ztěžujícího přístup k penězům větším sídlům. Prostor ke spolupráci se však otevírá i v řadě dalších oblastí – ať už jde o dopravu, sociální věci, kulturu, sport, odpadové hospodářství nebo třeba řešení dopadů zemědělské činnosti na krajinu.

Vedle Svazu měst a obcí spolupracuje Středočeský kraj také Sdružením místních samospráv ČR. I v něm je zastoupena řada středočeských obcí a měst; mnohde se dokonce rozhodli pro členství v obou uskupeních.