Týdenní akce zaměřená na propagaci často nedoceňovaných památek tradičního lidového stavitelství letos odstartuje v sobotu 20. července ve Skalním obydlí ve Lhotce u Mělníka.

Rok od roku je to jiné. Předloňský první ročník začínal v Muzeu lidových staveb středního Povltaví na Vysokém Chlumci, loni se centrem akce stal jiný skanzen – Polabské národopisné muzeum v Přerově nad Labem. Nechyběly prohlídky tamějších skvostů s upozorněním na ty nejzajímavější prvky, ale ani ukázky řemesel či vystoupení folklorních souborů. Program včetně vyjížděk po vesnicích za pozoruhodnými chalupami (ale třeba špýchary či stodolami) se pak soustředil především do nejbližšího okolí.

Letos přichází řada na severozápadní část kraje. Opět budou připraveny okružní jízdy s odborným výkladem. Zajímavé památky vesnického stavitelství si hosté budou moci prohlédnout – a některé z nich i navštívit, připomněl krajský radní pro oblast kultury a památkové péče Karel Horčička (ČSSD). S tím, že v dalších dnech pak budou možné alespoň prohlídky v rámci vytyčených tras. „Bude vydán průvodce se schematickou mapkou a informacemi o vybraných stavbách a lokalitách. Podobně jako v roce 2017 a 2018 bude i letos vydána informační brožura; tentokrát ponese název Lidové stavby Středočeského kraje – severozápad,“ přiblížil, co se v rámci Dnů lidové architektury Středočeského kraje 2019 chystá.

Budou se na tom podílet nejen pořadatelé z Kotěrova centra, ale zapojí se rovněž města, obce i jednotlivci a nestátní organizace. Stranou nezůstanou ani Národní památkový ústav, regionální odborné pracoviště pro péči o tradiční lidovou kulturu či muzea.