Vzdát se zeleně v okolí komunikací – zvláště těch třetí třídy – se vedení kraje ani středočeská správa silnic (jež má takzvané dvojky a trojky na starost) nechtějí. Byť už běžně nejezdí koňské povozy, jejichž vozkové i samotná tažná síla kdysi stín alejí vítali. Na silničkách mezi obcemi to ale i dnes ocení cyklisté při letních vyjížďkách.

Pastva pro oči, součást přírody

Hlavní význam však připomněl krajský radní pro oblast silniční dopravy Karel Bendl (ODS); mimo jiné také starosta města Benátky nad Jizerou a vzděláním i profesními zkušenostmi lesník. Zdůrazňuje, že zeleň vroubící silnice má stále opodstatnění – plní úlohu estetickou i biologickou: nabízí útočiště a skrýše jak ptákům, tak řadě drobných živočichů.

„Nemusí to být jen stromy; tyto funkce plní i keře,“ řekl Bendl Deníku v souvislosti s tématem rizika při nárazech. „I ty pomohou omezovat prašnost, na jaře kvetou, hnízdí v nich ptáci, pohybuje se hmyz,“ konstatoval radní. Připouští nicméně, že dosáhnout proměny zeleně kolem silnic bude úkol dlouhodobý: nepůjde o rychlou změnu, která by se odehrávala takzvaně před očima. Dnes mají převahu ovocné stromy, především jabloně. Často jsou už letité a se zanedbanou údržbou. „I laikovi je jasné, že o ně nebylo řádně pečováno po celá léta,“ míní.

Především v úsecích, kde častěji dochází k dopravním nehodám, dendroložka správy silnic Gabriela Dymáková při plánování obnovy zeleně navrhne vypustit stromy a místo nich vysadit keře, aby daná lokalita nebyla nebezpečná. Bendl nicméně zdůrazňuje, že pokud někomu například připadá rizikový dejme tomu vzrostlý strom rostoucí třeba někde u zatáčky, není to ten tak: nelze přijet s pilou a vše „vyřešit“ během chvilky.

I v tomto případě podle Bendlových slov platí povinnost řídit se zákonem o ochraně přírody a ustanoveními o kácení stromů mimo les. „Zdravý strom je těžké odstranit kvůli tomu, že může představovat nebezpečí,“ uvedl radní. S nahrazením stromů keři tam, kde je to možné, se ale podle jeho slov do budoucna počítá.

Neodbornost a nepořádek silničáři nechtějí

Někde se nová výsadba právě připravuje – třeba tam, kde stromy nepřežily několik suchých roků. I teď v zimním období, pokud není zrovna aktuální boj se sněhem či namrzlou vozovkou, tak lze v některých lokalitách vidět třeba štěpkování nebo přípravy pro budoucí výsadbu. Na dění kolem zeleně dohlíží nejen dendroložka správy silnic, ale také jednotliví cestmistři.

Cestmistrovství je pro silnice druhé a třetí třídy ve středních Čechách 40; každé zahrnuje komunikace o délce kolem 200 kilometrů. Jejich správci mají na starost péči nejen o samotnou komunikaci, mostní konstrukce, propustky, opěrné zdi i další objekty či o svodidla nebo dopravní značení, ale pod jejich odpovědnost spadají i příkopy a okolní vegetace.

Krajská správa silnic má také nově určená pravidla pro ty, kteří by chtěli s výsadbou zeleně u silnic či péčí o ni pomoci. Takový zájem projevují spolky, jednotlivci, zemědělci v místě hospodařící, ale i některé obce. Jasně definovány jsou nyní okolnosti spolupráce, stejně jako výběr vhodné vegetace, ale také následná péče – třeba zálivka nebo prořezávka.

Stávalo se totiž, že aktivní lidé někdy v dobrém úmyslu udělají něco, co se pak silničářům a jejich dendroložce nezamlouvá. Potvrzuje to ředitel Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje Aleš Čermák: „Často jde o svévolné neodborné zásahy, po kterých zůstane v příkopech nepořádek.“