Na jednání krajských zastupitelů s tím vystoupil Věslav Michalik (STAN), jež radním jménem opozice předal vysvědčení známkující jejich práci. Výborně či chvalitebně nehodnotí nic, činnost radních hodnotí trojkami – či spíše čtyřkami. Převažuje tedy hodnocení „dostatečná“.

Jako „dobré“ označuje vysvědčení pouze hospodaření kraje a zajišťování veřejné dopravy. Naopak vysloveně za propadlíky opozičníci krajskou radu neoznačili, byť průběh debat na jednáních zastupitelů (ale třeba i mediální přestřelky) by se tomu mohly zdát nasvědčovat. Pětka se však na vysvědčení neskví žádná.

„My vystavíme vysvědčení i vám,“ reagovala za radu hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). Také opozice tedy dostane od politických protivníků známky za svoji činnost – a pokud se radní budou držet příkladu z Michalikova vysvědčení, nebude chybět ani slovní hodnocení.

Vysvědčení pro hejtmanku a radní Středočeského kraje
- Transparentnost a otevřenost 4
Krátce po rozpadu původní koalice nechala Jaroslava Pokorná Jermanová na úřad nainstalovat turnikety, každý příchozí se musí prokázat občanským průkazem. Starostové si naproti tomu přejí otevřený úřad, takový, ve kterém občan nemá při vstupu pocit, že je podezřelý, nechtěný. Týká se to i jednání výborů zastupitelstva: Stávající koalice nepodpořila návrh opozice, aby jednání výborů byla veřejně přístupná.

Úřad zatajuje opozici důležité informace, jako tomu je například u auditu Krajské správy a údržby silnic nebo u informací o tom, koho a za kolik si kraj najímá na různé poradenské služby a dohody. Právo opozice kontrolovat krajskou vládu je jedním z pilířů demokracie. Pokud ta se však chová autokraticky, jak to vidíme u vedení Středočeského kraje, pak je demokracie narušena.

Personální politika zástupců vládnoucích ANO a ČSSD je tristní, zejména v tom smyslu, že není transparentní. Namísto odbornosti je jedním z hlavních kritérií správná politická náklonnost nebo staré či výhodné „přátelství“.

- Hospodaření kraje 3
Když vstupovalo hnutí ANO do politiky, zaštiťovalo se tím, že změní léta zaběhnutý korupční a klientelistický systém, změní investiční politiku a bude peníze rozdělovat jinak. Namísto toho do systému jeho politici vpluli a dál v něm pokračují. Například kraj dosud utratil téměř 70 milionů korun na PR, z toho jen deset milionů korun šlo na podporu soukromé oslavy klubu Harley-Davidson, která se nadto většinově koná v Praze.

Na druhou stranu je třeba pochválit náměstka hejtmanky pro oblast financí a evropských fondů Gabriela Kovácse. Je to velmi schopný manažer, úřad poprvé prošel kontrolou Ministerstva financí bez výhrad. Pan náměstek má přehled a řízení financí je na jedničku. Nesouhlasíme však s tím, kam vláda ANO a ČSSD peníze posílá. A je potřeba poděkovat, že zatím přežil Starosty prosazený transparentní systém přidělování dotací malým obcím a spolufinancování infrastrukturních projektů.

- Rozvoj kraje, vize a budoucnost 4
Když se premiér Andrej Babiš vydal na svoji PR cestu po Středočeském kraji, naskýtala se alespoň možnost vysvětlit vládě, kde a proč je třeba přidat peněz, a proč kraje nezvládají financovat například školství či dopravu. Program cesty, stejně jako diskuze hejtmanky s premiérem byly zklamáním. Ukazuje se, že krajské vládě chybí schopnost prosazovat dlouhodobou vizi, a své předvolební sliby demonstruje jen nekoncepčními kroky. Zcela zmizela debata o problematickém, a žádoucím těsnějším vztahu s hlavním městem Prahou, a rovněž o koncepčním přístupu k financování krajů, o budoucnosti průmyslu a jeho proměny v digitálním věku, s čím pochopitelně souvisí i vzdělání. Kraj se na to musí připravit.. Stávající koalice nebyla schopna dále rozvinout Starosty zahájené aktivity v oblasti zavádění rychlého internetu, zajištění financí na dostavbu mateřských škol či zásobování vodou. Slibně se rozvíjející Středočeské inovační centrum bylo přivedeno na pokraj kolapsu.

- Veřejná doprava a investice do ní 3
Absolutně netransparentní a nežádoucí je současný systém financování, a to přes Krajskou správu a údržbu silnic. Nemáme pocit, že ji kraj zcela ovládá a má přehled o její správě. Investice do údržby silnic a do jejich oprav jsou nekoncepční, podle našeho názoru může docházet minimálně k netransparentnímu rozdělování peněz právě v oblasti dopravy.

Současnou situaci ve veřejné autobusové dopravě považují starostové spolu s předsedkyněmi a předsedy svazků obcí ve Středočeském kraji za velmi znepokojivou. Zastupitelé za STAN opakovaně apelovali na zástupce kraje, aby přehodnotili současný stav plateb dopravcům a napravili netransparentní prostředí v oblasti základní dopravní obslužnosti. Selhává příprava výběrových řízení na provozovatele těchto služeb. Selhala příprava projektů v oblasti telematiky.

- Partnerství a čestnost 4
Když Starostové a nezávislí po volbách v roce 2014 vstupovali s hnutím ANO do vlády, věděli, že to bude obtížná spolupráce. Obě hnutí ale spojovala touha změnit jedno z nejvíce korupčních prostředí, které kdy česká státní správa zažila. Hlubokým zklamáním pak bylo po roční nelehké spolupráci vypovězení koaliční smlouvy a přiznání, že se sociálními demokraty a komunisty se vládne líp.

Četné absence hejtmanky na jednáních Rady pak u mnohých vzbuzují otázky, kdo kraj skutečně řídí. Namísto férového přístupu a vysvětlení přichází většinou obvinění opozičních kolegů a zametení problému pod stůl. Toto není čestný a demokratický přístup, toto hnutí ANO voličům neslibovalo.

Zdroj: klub středočeských zastupitelů za STAN