Doporučení z Prahy Středočeši odmítli

Členové výboru v úterý odmítli doporučení ministerstva financí, aby byl projekt Čapí hnízdo vyjmut z evropského financování a dále řešen jako národní dotace. Šest rukou zvednutých na souhlas nestačilo; dalších šest přítomných bylo proti a dva se hlasování drželi. Podobný výsledek mělo také hlasování o navrhovaném usnesení, že výbor bere na vědomí doporučení OLAFu – Evropského úřadu pro boj proti podvodům, který se souvislostmi financování Čapího hnízda zabýval a navrhl vyčlenit tento projekt z evropského financování. Ani k přijetí „vzetí na vědomí“ se nezvedl dostatek rukou (v tomto případě s rozložením hlasů 7–5–2). 

Většina výsledek ohlašovala předem

Výsledek není překvapivý. Již před jednáním se zástupci středočeské opozice ze STAN, ODS a TOP 09 shodli na tom, že vyjmutí projektu Čapí hnízdo z evropského financování nepodpoří. A tito „opozičníci“ mají s devíti zástupci v 15členném výboru převahu. Jejich hlavním argumentem jsou obavy, že pokud by se kauza stala pouze národní záležitostí, bez účasti Bruselu, hrozí, že bude zametena pod koberec: nic se nevyšetří, nikdo nebude trestán a nikdo nebude muset peníze vracet. Nevěří Babišovým slovům, že kolem získání dotace bylo vše v pořádku, a nemají důvěru ani v to, že české orgány budou mít dost sil k tomu, aby dokázaly postihnout předsedu aktuálně nejsilnější strany na domácí politické scéně, který je nyní i v pozici premiéra. Zvlášť když jakékoli pochybení vehementně odmítá.

#clanek|3453995# 

Babiše je prý lepší ohlídat zvenčí

Michael Pánek (ODS) očekává obrovské politické tlaky – proto považuje za lepší, aby věc zůstala pod dohledem Evropské komise. Má navíc za to, že na uzavření operačního programu není důvod tlačit. „Pokud je program uzavřen, kontroly dotací jsou už výjimečné, zatímco v době trvání programu jsou kontroly běžné,“ předestřel svůj pohled na věc. 

Stejný přístup podpořili i další členové výboru, kteří se v rámci krajského zastupitelstva vymezují proti krokům ANO – přičemž například Petr Štěpánek (STAN) netají své obavy: „Jestliže jsem slyšel od premiéra České republiky, že Čapí hnízdo je v naprostém pořádku a OLAF se spletl, nevidím důvod projekt vyjmout.“ A třeba Milan Schweigstill (STAN) má jednoduchou logiku: „Byla to žádost o evropské peníze, ať se to rozhodne tam.“ 

Rozhodovat bude ještě ministerstvo 

Zda projekt zůstane připojen k evropským dotacím, nicméně úterní hlasování nezaručuje. Konečný a definitivní by byl výsledek středočeského hlasování pouze v případě, že by členové výboru vyhověli požadavku ministerstva financí a na vyjmutí kývli. Když to neudělali, bude nyní po projednání s Úřadem Regionální rady ROP Střední Čechy konečné rozhodnutí na platebním a certifikačním orgánu. A tím v tomto případě je: ministerstvo financí. Ředitel úřadu Kamil Munia má přitom informace, že k vyjmutí nejspíš skutečně dojde. „Aby nedošlo k poškození finančních zájmů České republiky a postup byl stejný jako v případě jiných projektů,“ vysvětlil pozadí očekávaného kroku ministerstva.

V případě vyjmutí projektu, u kterého se objevuje podezření na nesrovnalosti, z evropského financování, získá Česká republika z evropských fondů celou částku, která je pro ni k dispozici. Pokud by se tak nestalo, celou částku by vyčerpat nemohla. V rámci takzvané čisté finanční opravy by Evropská komise požadovala vrácení peněz vynaložených na problémové projekty.

Příspěvky na obnovu alejí nabízí obcím a městům do konce ledna Nadace ČEZ.
Peníze na jarní sázení jsou k mání už teď, připomíná nadace

Odstřihnut od Evropy není ani druhý projekt

Navlas stejné je to i v případě záležitosti, jíž se týkalo třetí úterní hlasování členů výboru. Šlo o návrh vyjmout z evropského financování další středočeský projekt – necelé dva miliony (77 409,76 eura), jež podpořily výstavbu sportovně rekreačního zařízení v Kosmonosích na Mladoboleslavsku. Tam podle Muniových slov policie prošetřuje podezření, že se z dotace proplácely i práce, které ve skutečnosti vůbec provedeny nebyly. I v tomto případě se úřad připojil k trestnímu řízení s požadavkem na náhradu škody. Vyjmutí tohoto projektu z evropského financování podpořilo sedm hlasujících, proti byli tři – a hlasování se zdrželi čtyři.

Rozhodování o vyjmutí projektů z evropského financování je ve středních Čechách historicky první – není nicméně ojedinělé. Podobnou situaci nyní řeší i v dalších regionech, kde ministerstvo financí rovněž doporučuje vyjmout z evropského financování projekty, u nichž se objevily pochybnosti. Munia nicméně zdůrazňuje: to, že se objevilo podezření a věc šetří policie, ještě neznamená, že k pochybení skutečně došlo. 

Ilustrační foto
Sportovním centrům mládeže chce kraj poslat statisíce i miliony

Jsme jen hlasovací stroje, zaznělo na jednání Výboru Regionální rady Regionu soudržnosti Střední Čechy
- Gabriel Kovács (ANO): České republice hrozí riziko, že budeme kráceni na tom, co můžeme dostat. Návrh, aby nás Evropská komise krátila ve výši poskytnutých finančních prostředků, je výzvou k tomu způsobit škodu. Pokud projekt z evropského financování vyjmeme, cash flow se nezmění. Pokud nevyjmeme, hrozí nám krácení dotace. Rychlé uzavření regionálního operačního programu je i v zájmu kraje. Náklady na provoz Úřadu Regionální rady ROP Střední Čechy dosahují 20 milionů korun ročně. Čím déle bude v provozu, tím déle je budeme platit. Vyjmutí nezastaví žádné stíhání – a udělali jsme také všechny kroky, abychom se přihlásili k náhradě škody.
- Petr Štěpánek (STAN): Jsem přesvědčen, že úřad ROP neudělal chybu ani v jednom případě.
- Marie Kaufmann (ANO): Pro období 2007–2013 nastává období uzavírání – a náš výbor již schválil závěrečnou zprávu. V její příloze jsou dva projekty a jedna systémová záležitost. Že tam ta nesrovnalost je, víme celý rok.
- Kamil Munia, ředitel Úřadu ROP Střední Čechy: Zprávu Evropského úřadu pro boj proti podvodům OLAF jsme prostudovali a na jejím základě zahájíme správní řízení, v jehož rámci má být rozhodnuto, zda bude od příjemce vyžádáno vrácení finančních prostředků. Tak se postupuje v případě každého projektu, ke kterému přišel nějaký podnět. 
- Jan Jakob (TOP 09): Závěry OLAFu jsme dostali k dispozici včera. Já nemohu zvednout ruku, když jsem neviděl samotnou zprávu, ze které tyto závěry vyplývají. Tu jsme nedostali, její oficiální znění nemáme. Nicméně závěry, které jsme obdrželi v anglické verzi i v překladu, korespondují s tím, co zveřejnily Hospodářské noviny. 
- Kamil Munia, ředitel Úřadu ROP Střední Čechy: Ministerstvo financí a Nejvyšší státní zastupitelství ČR vydaly doporučení, aby zpráva OLAFu, která je zařazena do trestního spisu, zůstala neveřejná. Diskutoval jsem se státním zastupitelstvím – a řekli mi, že závěry je členům výboru možno poskytnout. Oficiální překlad ještě nemají; ten dostaneme v tomto týdnu. I členové výboru tak dostali pracovní překlad. 
- Dan Jiránek (ODS): Může ředitel úřadu ocitovat doporučení, příkazy nebo co vlastně dostal od ministerstva financí a nejvyššího státního zastupitelství, na jejichž základě se rozhodl neposkytnout členům výboru zprávu OLAFu?
- Kamil Munia, ředitel Úřadu ROP Střední Čechy: Nejvyšší státní zastupitelství vydalo tiskovou zprávu, ministerstvo financí informovalo, že jde o neveřejné informace. Jde pouze o doporučení, která jsem se rozhodl respektovat. V případě doporučení OLAFu podle konzultace se státním zastupitelstvím nebude vadit poskytnout tuto část zprávy pro jednání výboru regionální rady. 
- Dan Jiránek (ODS): To ale bylo obecné doporučení nezveřejňovat. Zveřejnění není poskytnout materiál orgánu, který o tom má rozhodovat!
- Jana Poláková (ODS): Pokud jsou členové výboru regionální rady vnímáni jako veřejnost, nemohu hlasovat zodpovědně. Máme stejně informací jako v médiích. A pokud my nerozhodneme o vyjmutí projektu z evropského financování, rozhodne ministerstvo financí. Jsme tu zbytečně, jako hlasovací stroje – a máme potvrdit něčí doporučení, aniž bychom k tomu měli relevantní údaje. 
- Ctirad Mikeš (STAN): Jestliže se OLAF domnívá, že došlo k pochybení, ať Evropská komise udělá korekci; ten, kdo něco takového sdělí, má také rozhodovat. Korekci by měly udělat orgány Evropské unie. 
- Jan Jakob (TOP 09): Chápu, že s tím Evropská komise nechce mít nic společného, když shledala závažná pochybení. Překvapující ve zprávě OLAFu je, že nespolupracovali zúčastnění, ale ani ministerstvo financí. Pokud by se věc měla řešit na národní úrovni, je tu obava, že to bude zameteno pod koberec. Zvlášť, když je v té zprávě napsáno, že ministerstvo už v minulosti nespolupracovalo!
- Michael Pánek (ODS): Pokud se držím předpokladu, že zpráva OLAFu v médiích je pravdivá, děsí mě profesionalita spáchání podvodu. A děsí mě, že ministerstvo financí odmítlo spolupracovat s evropským orgánem vyšetřujícím dotační podvod. Obava, že to na české půdě bude zameteno pod koberec, nabývá ještě obludnějších rozměrů. Měli bychom také vědět, které další dotace požadovaly firmy spojené s Agrofertem, a tyhle dotace prověřit. Podvod spáchaný s takovou profesionalitou nebude osamocený, jestliže k tomu už někdo má profesionální tým. Úřad by měl vypracovat seznam všech dalších dotací, které čerpaly firmy spojené s Andrejem Babišem. 
- Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) – v roli předsedající: Nejsme v roli soudce ani orgánu činného v trestním řízení. Žádost napište písemně a úřad vám na písemnou žádost odpoví. Nedovolím, abychom z výboru regionální rady dělali tribunál.
- Michael Pánek (ODS): Já v tom politickou rovinu nevidím, pokud žádám, aby byly prověřeny dotace, u nichž je podezření, že mohlo dojít k podvodu. My budeme po nástupnické firmě požadovat 3,5 milionu korun, které její předchůdce vylákal podvodně od Středočeského kraje. Pokud je podezření, že k tomu došlo i v dalších případech, může se jednat o velké peníze. Považuji za svou povinnost žádat prověření, aby kraj nepřišel o peníze, které mohl vydat na základě podvodných podkladů.
- Gabriel Kovács (ANO): Účast mnohých z těch, kteří si stěžují na nedostatek informací, na minulých šesti jednáních výboru byla sporadická. Já pocit, že členům výboru nejsou poskytovány informace, nesdílím. 

Ilustrační foto
Dotační miliony umožní vybudovat učebny pro volný čas

Nové návrhy usnesení skončily kritikou jednacího řádu

Obsáhlou diskusi vyprovokoval návrh Jan Jakoba (TOP 09), aby členové výboru odhlasovali, že ukládají úřadu regionální rady zahájit správní řízení, které povede k vrácení dotace na Čapí hnízdo příjemcem. Možnost řízení „o vrácení dotace“ rázně odmítl ředitel úřadu regionální rady Kamil Munia. „Zahájíme daňovou kontrolu – a její výsledek nelze předjímat,“ zdůraznil. Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) navíc doplnila, že úkolovat úřad členové výboru nemohou. Jakob tedy nahradil výraz „ukládá“ slovem „žádá“ – ale ani s tím nepochodil.

Předsedkyně výboru Jermanová v roli předsedající upozornila, že na tomhle fóru platí jiný jednací řád než v případě zasedání zastupitelů. Návrhy je třeba překládat v písemné podobě a sedm dní předem. Jinak rozhoduje předseda, zda je na program jednání zařadí. 

Jakob ovšem namítl, že předkládat návrhy k projednávaným materiálům je možné až ve chvíli, kdy účastníci schůze obdrží podklady. Připomněl, že on se v úterý rozhodl reagovat na to, co obdržel e-mailem teprve v pondělí. Jermanová nicméně poznamenala, že pokud jednací řád členům výboru nevyhovuje, měli už v uplynulých měsících možnost iniciovat změnu. 

I tak Michael Pánek (ODS) opakovaně zkoušel přímo na místě předložit také další návrh na usnesení. Vytrvale se snažil zařadit do programu hlasování o žádosti pro ředitele úřadu regionální rady Muniu, aby za období 2007–2013 vypracoval seznam dotací pro firmy náležející do holdingu Agrofert a zajistil provedení auditu. Neuspěl. „Tohle nedám hlasovat,“ zavrtěla hlavou Jermanová. Munia bez nahlížení do podkladů odhadl, že takových projektů mohlo být kolem dvou desítek – či možná do třiceti.

Svatba Andreje Babiše na Čapím hnízdě
Děti Babiše se vyvlékají z kauzy Čapí hnízdo. Vymlouvají se na zdraví