Ty navštěvují děti mající specifické vzdělávací potřeby – ať už kvůli mentálnímu postižení, zdravotnímu handicapu, těžké formě autismu nebo třeba problémům s komunikací. Hejtmanství jejich zajištění nabídlo všem. Tam, kde o přechod na PCR metodu projevili zájem, se už v pondělí neuplatnily dosud používané testy antigenní. Podle pondělních informací hejtmanky Petry Peckové (STAN) byly PCR testy připraveny pro 1043 dětí v 18 školách.

Rodiče mají rozličný přístup

Volání po přechodu od používání antigenních testů ve školách na přesnější testy s PCR vyhodnocením v laboratoři, a to při uplatnění šetrnějšího způsobu odběru vzorku, sice všeobecně sílí – nicméně část ředitelů speciálních škol se netají názorem, že pro některé děti jsou antigenní testy s výtěrem z nosu vhodnější. Není málo dětí s takovým postižením, při němž by odběr spojený s minutovým převalováním vatičky v ústech nezvládly. V úterý se odběr nezdařil i u pár dětí z těch, jež do PCR testování zapojeny byly: vzorek pro PCR hodnocení v laboratoři se nepodařilo získat, byť se o asistenci snažili třeba i rodiče. Neúspěch s cucacím testem nicméně neznamenal problém: k otestování posloužil antigenní test.

Rovněž někteří rodiče si změnu nepřejí. Zatímco mnohem víc je slyšet je ty, kteří volají po zavedení cucacích PCR testů, i kdyby je svým dětem měli sami zaplatit, najdou se i takoví, kteří nesouhlasí. To se potvrdilo právě v souvislosti s testováním ve speciálních školách: někteří rodiče neposkytli souhlas s tím, aby byl vzorek od jejich dítěte odesílán do laboratoře s osobními údaji včetně rodného čísla.

Problémy s antigenními testy

Právě hejtmanka Pecková je horlivou zastánkyní zavedení PCR textů s cucacím odběrem vzorků do všech škol. Po debatách s odborníky se netají přesvědčením, že antigenní testy jsou pro plošné testování k odhalení nákazy u bezpříznakových dětí zcela nevhodné, jelikož nemají dostatečnou citlivost ke zjištění nízké virové nálože, takže lze předpokládat častější falešnou negativitu. A u pozitivních výsledků vykazují vysokou chybovost, když se u minulých testování zhruba polovina pozitivit následně nepotvrdila v laboratoři s PCR vyhodnocením. Hejtmanka připomíná třeba souhrnné výsledky antigenního testování provedeného ve středních Čechách ve čtvrtek: 53 099 žáků, 23 pozitivních výsledků. „Po laboratorních konfirmacích PCR potvrzeno 12 žáků pozitivních, 11 negativních,“ konstatovala Pecková.

V úterý se pak namíchla v souvislosti s informacemi o tom, že Správě státních hmotných rezerv nevyšlo výběrové řízení na dodavatele a mohlo by se stát, že by si školy měly zajišťovat antigenní testy samy – což hejtmanka označila za vládní amatérismus největšího kalibru. Pecková v tom totiž nevidí nic jiného než přenesení odpovědnosti na zřizovatele škol: včetně obcí, církví či soukromých institucí.

Svou nelibost netají ani v souvislosti s tím, že se při úterní videokonferenci hejtmanů se členy vlády ptala, proč stát nekráčí aktivněji směrem k PCR testování ve školách. Dostala prý odpověď, že se už zjišťují kapacity laboratoří. Těch následně několik sama oslovila, aby se poptala, o čem přesně s nimi zástupci státu jednali – a opět není spokojena. Dozvěděla se, že zaslaný e-mail hovořil především o takzvaném poolování (zjednodušení a zrychlení analýz smícháním několika vzorků, které by se jednotlivě testovaly teprve v případě, že by tato směs vykázala pozitivitu).