Cestujícím, kteří přes hranice krajů jezdí v hojné míře, středočeský radní pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký (STAN) slibuje možnost využívání jedné společné aplikace – a s tím spojené pohodlné odbavení charakterizované rychlostí a komfortem. Užitek přinese spolupráce i zapojeným krajům, jež odbavovací systém nebudou muset řešit samostatně. Zřejmě navíc nezůstane jen u jmenované čtveřice.

Podle slov Boreckého je chystaný společný systém otevřený – a počítá se s tím, že by se mohli připojit i další partneři; aktuálně běží jednání se zástupci krajů Plzeňského a Královéhradeckého. Přípravu jeho platformy má na starost organizace Operátor ICT, zřizovaná hlavním městem Prahou.

Společný postup a provázanost integrované dopravy vnímá radní Borecký jako jednoznačnou výhodu, již cestující ocení. Spolupráce mezi nynějšími partnery není podle jeho slov novinkou; v minulosti už dokonce byla stvrzena smlouvou.

„Ale vzhledem k tomu, že technologicky bude celý systém připravovat společnost Operátor ICT, která je ve vlastnictví Prahy, je nezbytné spolupráci na základě těchto změn nechat nově schválit odpovědnými orgány kraje,“ vysvětlila Helena Frintová z krajského úřadu.

I nové memorandum obsahuje závazek rozvíjet provázanost veřejné osobní dopravy mezi městskou hromadnou dopravu a integrovanou dopravou napříč jednotlivými zapojenými kraji – a to včetně sdílení kapacit prodejních míst ve fyzické distribuční síti elektronických jízdních dokladů.