Činností v SIC chce přispět ke „zmodernizování“ kraje. „Rád bych se zaměřil na využití potenciálu středočeských firem pro rozvoj měst a obcí – například v oblasti digitalizace nebo alternativních zdrojů energií,“ konstatoval. Slibuje také příchod zahraničních investorů a podnikatelské vzdělávací projekty.

SIC je spolek, jehož posláním je podporovat v regionu výzkum, vývoj i inovace a pomáhat zdejším firmám v cestě k novým vědeckým poznatkům. Zakladateli jsou vedle kraje odborné ústavy.