Dlouhodobý kritik správy silnic Michael Pánek (ODS) vystoupil s námitkou, že peníze mají být poskytnuty příspěvkové organizaci kraje, v níž se podle jeho propočtů (k nimž dospěl před rokem, kdy ještě býval předsedou finančního výboru zastupitelstva) mohly ztratit i stamiliony.

Dovolával se auditu, který na objednávku kraje provedla ve správě silnic společnost BDO Advisory; konkrétně upozornil na sdělení, že v režimu veřejných zakázek malého rozsahu, v němž je soutěženo 84 procent akcí, vše proběhlo v souladu se zákonem – avšak nemusí to vést k dosažení nejvýhodnější ceny. Pánek zopakoval i své dřívější výhrady: audit se věnoval pouze dílčím věcem, neřešil například nízké ceny za pronájmy areálů u silnic, auditoři neprováděli kontroly na místě, aby například prověřili, zda firma neúčtovala 15 centimetrů asfaltu, ale položila třeba jen pět. Zvlášť když prý byl zanedbáván stavební dozor.

K jeho slovům se přihlásil Martin Macháček (STAN), který otevřel dlouhodobé téma středočeských polemik: výrazný podíl začerněných pasáží v textu zprávy o auditu, kterou dostali zastupitelé k dispozici. „Čím víc toho tajíte, tím větší je podezření; dělejte věci tak, abyste nemuseli začerňovat název veřejné zakázky nebo datum, kdy byla uzavřena smlouva,“ obrátil se k Macháček k vedení kraje.

Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) namítla, že rozhodně nic netají. Dokument nezačerňovala ona ani nikdo z krajského úřadu, ale učinila tak auditorská firma BDO. „S tím, že je to nutné v rámci legislativy,“ konstatovala.

Takové konstatování, k němuž se přihlásil i ředitel krajského úřadu Jiří Holub, však opozici neuspokojuje.

Zastupitel Macháček připomněl, že mu čerstvě dalo za pravdu ministerstvo vnitra, k němuž podal stížnost proti rozhodnutí krajského úřadu poté, co neuspěl s žádostí o poskytnutí kompletní, tedy nezačerněné verze auditu. „Ministerstvo úřadu říká, že zastupitele nemůže posuzovat podle zákona číslo 106 jako občana, ale má mít výjimečný přístup k informacím podle zákona o krajích,“ shrnul vysvětlení jeho stranický kolega ze STAN Věslav Michalik. K tomu ředitel úřadu Holub uvedl, že bude postupovat „v kontextu věcí“, které přijdou z ministerstva.

Michalik také krčí rameny v souvislosti s dřívějšími sděleními Holuba a hejtmanky Jermanové, že ani oni nezačerněnou verzi auditu neviděli. Naznačil, že by bylo možno uvažovat i o situaci, kdy si kraj objednal službu a její dodavatel poskytl stránky se začerněním, pod nímž možná ani nebyl žádný text… „My jsme objednali audit, který nikdo kromě zpracovatele neviděl – jak má sloužit zastupitelům, aby vykonávali svoji kontrolní roli?“ přišel Michalik s otázkou. „Jak to, že někdo, u koho objednám práci, může říct, že mě s výsledkem práce neseznámí?“ předkládá další otázku.

Věra Kovářová (STAN) dále požaduje, ať zpracovatel auditu jasně uvede, podle jaké legislativy přistoupil k masivnímu začerňování pasáží zprávy, jestliže zásady GDPR k tomu neopravňují. Je tedy zřejmé, že handrkování o audit ve správě silnic zdaleka nekončí.