Regionální tripartita je dobrovolný orgán, který se na krajské úrovni podobá tomu celostátnímu: vedle politiků, v tomto případě představitelů hejtmanství, v něm zasedají zástupci největších a nejvýznamnějších zaměstnavatelů i odborů; spolupracuje i zastoupení úřadu práce. Posláním je dospět ke vzájemné shodě v oblasti hospodářského a sociálního rozvoje.

Prostřednictvím tripartity se zástupci firem i zaměstnanců také seznamují se záměry politiků – jejich strategií v oblastech dopravy, školství, zdravotnictví, sociálních záležitostí i financí. I z tohoto pohledu hejtmanka Petra Pecková (STAN) hodnotí první setkání středočeské tripartity, kterého se zúčastnila, jako „velmi smysluplné“. „Zástupci zaměstnavatelů i odborových svazů velmi pozitivně ocenili naše dosavadní kroky,“ pochválila ústy partnerů činnost svého týmu.

Víc odborníků ze zahraničí

Z jednání středočeské tripartity vzešla výzva adresovaná vládě ke zlepšení situace na pracovním trhu. Konkrétně jde o odstranění bariér zaměstnávání kvalifikovaných pracovníků ze zahraničí. „Omezené možnosti jejich zaměstnávání v ČR jsou jednou z podstatných překážek transformace ekonomiky k vyšší přidané hodnotě,“ zdůrazňuje usnesení Rady hospodářské a sociální dohody Středočeského kraje.

Není zde však řeč o potřebě většího přílivu laciných rukou, plyne ze slov náměstka hejtmanky pro oblast financí, dotací a inovací Věslava Michalika (STAN). Ten hovoří o nedostatku kvalifikovaných sil, s nímž se potýká většina českých firem. „Právě uvolnění pracovního trhu pro motivované odborníky ze zahraničí by mohlo tento zásadní problém české ekonomiky pomoci vyřešit,“ zdůraznil Michalik.