Naznačují to alespoň výsledky průzkumu, který agentura IPSOS připravila pro společnost Ekonomické stavby. „Více než čtvrtina obyvatel Středočeského kraje, 27 procent, není spokojena se současným bydlením. Od celorepublikového standardu (24,1 procenta) se tak liší o tři procenta, shrnul jeden z hlavních závěrů ředitel Ekonomických staveb David Mencl.

Převažují domy ve vlastnictví

Poznatky z průzkumu se shodují s údaji Českého statistického úřadu, podle nichž většina Středočechů žije v domcích. Podíl dotázaných, kteří bydlí v rodinném domě v osobním vlastnictví, dosáhl rovných 46 procent (celorepublikově to dělá 32,6 procenta). Vlastní byty naopak v kraji obývá jen 13,5 procenta účastníků výzkumu (oproti celorepublikovým 23 procentům). I díky vysokému podílu rodinných domů je zřejmě vyšší také procento Středočechů, kteří bydlí společně s rodiči nebo příbuznými: v kraji jde o 14,3 procenta, naopak celostátně 11,5.

Ačkoli by pohled na inzerci mohl naznačovat opak, proti zbytku republiky se ve středních Čechách těší menší oblibě pronájmy bytů – v kraji dosahují podílu 15,1 procenta, zatímco v celostátním měřítku 22,4. Méně v kraji táhnou třeba i družstevní byty (ty se 4,8 procenta mimochodem zaujímají naprosto shodný podíl jako bydlení v pronajatém rodinném domě).

Pokud se Středočeši měli vyjádřit k tomu, zda jim bydlení v pronájmu – ať už jde o byt, nebo o dům – vyhovuje, či nikoli, poměr názorů dosáhl 28:64; osm procent volilo možnost „nedokážu říci“. V celorepublikovém měřítku jsou pronájmy přijímány příznivěji. S těmito postoji jsou v souladu i odpovědi na otázku, jak důležité je vlastní bydlení. Jako „velmi důležité“ je v kraji vidí 72,2 procenta respondentů, variantu „spíše důležité“ pak označilo dalších 15,9 procenta (celorepublikově se jedná o 64,1 a 22,5 procenta).

Blízké si chválí polovina lidí

K lidem, s nimiž žijí, mají Středočeši častěji poněkud dál, než je běžné jinde. „Za negativní označilo vztahy v domácnosti 10,5 procenta Středočechů,“ upozornil Mencl s tím, že celorepublikově je to méně: 8,6 procenta. Hodnotit vztahy mohli lidé na desetibodové stupnici. Ta ukazuje, že v kraji lze více pociťovat hlavně oba extrémy. „Jedničku“ za mizerné vztahy volilo ve středních Čechách 1,9 procenta a jen o málo příznivější „dvojku“ 0,9, zatímco celorepublikově jsou tyto hodnoty poloviční: 0,9 a 0,4. Naopak desítku za vztahy „zcela dobré“ udělila polovina lidí. Ve středních Čechách ji volilo 50,9 procenta dotázaných, celorepublikově 46,8. Hodnoty kolem středu zvolené škály se ve středních Čechách a celé republice výrazněji neliší.

Také v úvodu zmiňovanou spokojenost s vlastním bydlením mohli lidé hodnotit na stupnici o deseti bodech. Rovněž zde byli Středočeši ráznější v obou extrémech. Jednobodovou nespokojenost jich vyjádřila čtyři procenta, zatímco celorepublikově to bylo o jedno procento méně – a desítku odrážející naprostou spokojenost volilo v kraji 24,6 procenta respondentů (oproti 20,4 za Českou republiku).

Co hraje roli při výběru domova

Kritérium  Střední Čechy Česká republika
Cenová dostupnost bydlení  93,7 procenta  94,5 procenta
Velikost domu/bytu  85,7 procenta  87,2 procenta
Čas dojezdu do práce  84,9 procenta  78,0 procenta
Zahrada, blízkost přírody  81,7 procenta  81,7 procenta
Občanská vybavenost v okolí (školka, škola, obchody…)  77,0 procenta 76,3 procenta
Sousedé 76,2 procenta  75,2 procenta
Lokalita (blízkost centra či většího města, bezpečnost…)  72,2 procenta  76,5 procenta
Vybavení domu/bytu (interiér…)  65,1 procenta  63,5 procenta

Zdroj: výzkum společnosti IPSOS