Spolupráci s Ukrajinou připravuje středočeské hejtmanství již delší čas – a jako partner vhodný nejen k přímé spolupráci, ale i pro vzájemnou výměnu zkušeností se našel region, který má podobnou polohu jako střední Čechy: také obklopuje hlavní město své země. Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) nicméně vidí i další společné rysy. „Podobnost je tu v možném využití vodních cest, v turistického ruchu, v zemědělství; obě oblasti mají velký vědecko-výzkumný potenciál i podobný charakter krajiny a sídel,“ upozornila. Roli v rozvoji vzájemných vztahů může hrát také mimořádná blízkost jazyková i kulturní – stejně jako obliba, s níž se k nám Ukrajinci stěhují.

Spolupráce s Kyjevskou oblastí se má týkat:
- vědy, výzkumu, inovací a energetiky;
- výměnných pobytů studentů i vysoce kvalifikovaných pracovníků obou stran;
- zapojení partnerů obou stran do mezinárodních projektů na úrovni Evropské unie;
- informačních technologií a kybernetické bezpečnosti;
- vodního hospodářství a inovací v oblasti potravinářství;
- zahraniční rozvojové spolupráce;
- regionálního rozvoje, cestovního ruchu a sportu;
- zdravotnictví, školství a kultury;
- propagace znalostí o Středočeském kraji v Kyjevské oblasti a o Kyjevské oblasti ve Středočeském kraji;
- tvoření pozitivní image obou regionů ve všech oblastech spolupráce

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje