Dokument připravený Českou školní inspekcí a ministerstvem školství mimo jiné nabízí porovnání středních Čech s jinými oblastmi republiky. Například zastoupení žáků, kteří dosáhli výborných výsledků, je zde lehce podprůměrné. Nicméně Středočeský kraj patří do skupiny regionů, ve kterých se nachází nižší podíl žáků, kteří jsou ohroženi budoucím neúspěchem. Pozornost ze strany kraje si pak zaslouží problém s předčasnými odchody žáků ze vzdělávání. Týká se zvláště nástavbového studia a učilišť.

I zpráva celostátních odborníků potvrzuje poznatek, na němž se středočeští politici ve svých diskusích shodují, avšak kousnout do kyselého jablka se zatím pořádně nepodařilo: střední školství v kraji potřebuje reformu. Oborovou strukturu středních škol ve středních Čechách hodnotí předložená zpráva jako ne zcela vyhovující. Radní pro oblast školství Zdeněk Seidl (ČSSD) k tomu poznamenal, že optimalizace středních škol je v kraji potřebná jak oborová, tak institucionální.

Zatím však předložené návrhy nenašly politickou podporu; hlasy odmítající slučování škol či jejich rušení jsou aktuálně silné natolik, že se počítá s tím, že na změny může dojít až v příštím volebním období. Po krajských volbách, které zřejmě budou příští rok v říjnu. K vylepšení obrazu učňovského školství i jeho skutečné nabídky by také mělo přispět členství v Evropské alianci pro učňovské vzdělávání, k níž kraj přistoupil jako první z regionů v republice.

To, co odborníci doporučují změnit, nepředstavuje překvapení: zaměřit se na zvýšení kvality učňovského školství a na podporu těch oborů, které produkují absolventy s uplatněním v profesích s vysokou přidanou hodnotou. Takovými jsou například informatika, telekomunikace či zdravotnické obory. Ne zrovna příznivě vypadá také relativně vysoký věkový průměr středočeských učitelů. To je však problém celorepublikový; střední Čechy se výrazněji neodlišují. Což však nic nemění na tom, že stárnutí pedagogických sborů představuje stále větší problém.

„Středočeský kraj má zvláštní postavení vzhledem ke své poloze; je možné na něj pohlížet jako na satelit, kdy na jedné straně dochází k výraznému nárůstu obyvatel v okresech Praha-východ a Praha-západ a na druhé straně k úbytku v dalších okresech jako například Rakovník či Kutná Hora,“ upozornil Seidl, že sousedství hlavního města či naopak větší vzdálenost od něj hrají poměrně významnou roli. „Kraj je zřizovatelem především středních škol, kde je situace o něco lepší než v základním školství. Jednoznačně jde o důsledek situace na trhu práce a silné konkurence pražských škol,“ poznamenal Seidl, jenž je optimistou. „Na zlepšení pracujeme; domnívám se, že k tomu přispějí i zvyšující se platy učitelů,“ konstatoval.

Jakkoli třeba na pondělním jednání krajských zastupitelů zaznělo z opozičních lavic, zvláště z řad ODS, volání po větší pozornosti kraje věnované finančním potřebám školství, Seidl se ve čtvrtek pochlubil, že z krajského rozpočtu jdou do této oblasti ročně stovky milionů. „V posledních letech investujeme do oblasti energetických úspor. Pravidelně přispíváme na vybavení, a nejsou to jen křídy nebo učebnice, ale i finančně náročná zařízení potřebná pro výuku na odborných učilištích, jako jsou strojírenská zařízení nebo třeba traktory. Kromě toho kraj investuje například do nadstaveb, přístaveb, tělocvičen nebo jídelen,“ upozornil radní pro oblast školství.

Z velkých investičních akcí připomněl zejména stavby, které jsou nyní aktuální nebo vrcholí jejich přípravy: výstavba tělocvičny u Gymnázia v Benešově (předpokládané náklady přes 73 milionů korun), projekt sportovní haly v SOŠ a SOU v Nymburce (celkové náklady jsou vyčísleny na 58 milionů) a vybudování tělocvičny u Gymnázia v Říčanech (předpokládané náklady 59 milionů); v přípravě je také výstavba tělocvičny u berounského gymnázia. Kraj však posílá peníze i na projekty zajišťující zvýšení kapacit v mateřských a základních školách; k tomu slouží dotace ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst.

Účastníci čtvrtečního jednání na krajském úřadu
- Zástupci odboru školství a Vzdělávacího institutu Středočeského kraje v čele s radním Zdeňkem Seidlem
- Ředitel kanceláře ministra školství mládeže a tělovýchovy Jaromír Beran a náměstek ředitele sekce vzdělávání Václav Pícl
- Ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal a vedoucí oddělení strategie a analýz Iveta Valachová

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje

Počet školských zařízení ve středních Čechách

Typ Krajské Obecní Soukromé celkem
Mateřská škola 0 455 66 521
Mateřská škola speciální 4 1 1 6
Základní škola 0 472 36 508
Základní škola speciální 33 7 1 41
Střední odborné učiliště 38 0 9 47
Střední odborná škola 38 1 13 52
Gymnázium 29 0 3 32
Dům dětí a mládeže 11 10 2 23
Dětský domov 10 0 2 12
Školní statek, Středisko praktického vyučování 1 0 1 2
Vzdělávací institut Středočeského kraje 1 0 0 1
Základní umělecká škola 18 34 5 57
Domov mládeže, internát 0 0 1 1
Pedagogicko-psychologická poradna, speciální pedagogické centrum 1 0 6 7
Školní jídelna 0 35 10 45
Vyšší odborná škola 0 0 1 1
Středisko výchovné péče 0 0 1 1
Celkem 184 1015 158 1357


Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje