Dokončených bytů loni statistici v kraji loni napočítali 6843, což je v meziročním srovnání pokles o 2,7 procenta, informoval Ondřej Junášek z oddělení informačních služeb krajské správy statistického úřadu. Výraznější propad ukazuje zahajovaná výstavba: loňských 5823 bytů představuje o 10,3 procenta méně ve srovnání s rokem 2019. I tak si střední Čechy v mezikrajském srovnání udržují v bytové výstavbě celorepublikové prvenství. „V počtu zahájených i dokončených bytů,“ upřesnil Junášek. S tím, že podíl kraje na celorepublikové výstavbě u zahájených bytů meziročně klesl na 16,5 procenta (a u dokončených bytů se naopak zvýšil na 19,9 procenta).

Okolí Prahy i Nymbursko

Nejintenzivněji se staví v takzvaných centrálních okresech, obzvláště na Praze-východ, kde se začala budovat téměř pětina všech bytů v kraji: 1113. Podle intenzity bytové výstavby vztahované k počtu obyvatel dále následují okresy Nymburk, Beroun a Praha-západ. Na opačném konci srovnávacího žebříčku se nachází Rakovník. Republikový primát drží kraj v zastoupení rodinných domů v zahajované výstavbě. V těch budou bydlet více než tři čtvrtiny rodin (77,9 procenta), pro něž se nyní v kraji chystá nové bydlení.

Pokud jde o bytové domy, vítězem nevyhlášené soutěže by se stal okres Nymburk. Kategorii nebytových budov, která je z pohledu bytů okrajová, pak vévodí Mladoboleslavsko.

Z roku na rok o 666 bytů méně

Meziroční rozdíl u nově zahajované bytové výstavby v kraji, zmiňovaných 10,3 procenta, zaujme na první pohled. Loňských 5823 nově budovaných bytů totiž představuje o 666 méně než předloni. Není to však nic, co by mělo představovat překvapení – a ani přímé spojování s dopady koronavirové krize nemůže být tak jednoznačné, jak by se nabízelo na první pohled. Zvlášť s ohledem na skutečnost, jak dlouhodobá příprava stavby musí být.

Junášek v té souvislosti připomíná, že v posledních dvaceti letech byl vývoj zahájené bytové výstavby v kraji poměrně kolísavý. Trend nárůstu rok od roku přineslo období let 2000–2005, pak ale přišel sedmiletý sešup (byť, pravda, s výkyvem v roce 2008). Pak se zase bytové výstavbě více dařilo v letech 2014–2017, aby následně po dva roky stagnovala – a loni meziročně poklesla o desetinu. Středočeský úbytek o 10,3 procenta je vyšší než celorepublikový průměr (8,9), nicméně v celkovém srovnání nepředstavuje žádný extrém. Třeba Praha zaznamenala pokles o 33,2 procenta (a v celorepublikovém žebříčku počtu zahajovaných bytů, jemuž střední Čechy vévodí, se propadla až na třetí místo, když hlavní město „předběhl“ Jihomoravský kraj s Brnem). Naopak u pěti krajů zaznamenali statistici v meziročním srovnání nárůst.

Nejde pouze o novostavby

„Z celkového počtu zahájených bytů v kraji v roce 2020 bylo započato 87,9 procenta jako úplně nová výstavba; ostatních 12,1 procenta vznikalo stavebními úpravami již dokončených staveb,“ poznamenal Junášek. S upřesněním, že podíl nové výstavby se s rámci kraje pohyboval od 76,3 procenta na Kutnohorsku po 98,1 procenta na Nymbursku. Celorepublikový průměr dosahuje 83,1 procenta.

Zahájená výstavba bytů v roce 2020

Region  V nových rodinných domech V nových bytových domech  Změna staveb  Celkem  Meziroční vývoj
Benešovsko 375  47  43 465  121,1 procenta
Berounsko  344  42  72  458  93,7 procenta
Kladensko  374  62 116  552  104,3 procenta
Kolínsko  311  49  77 441 110,3 procenta
Kutnohorsko  172 0 54  228 73,3 procenta
Mělnicko  251  38  55  344  63,4 procenta
Mladoboleslavsko  526 15 75 619  109,0 procenta
Nymbursko  346  118  9 475  71,3 procenta
Praha-východ  897  89 121 1113  80,7 procenta
Praha-západ  568  36  51  667 88,0 procenta
Příbramsko 307  28 339  89,0 procenta
Rakovnicko  64 55  122  150,6 procenta
Středočeský kraj  4535 555  704  5823 89,7 procenta
Hlavní město Praha  420  3246  661  4335 66,8 procenta
Česká republika 19 446 9426 5965  35 253  91,1 procenta


Zdroj: Český statistický úřad