V sobotu statistici zahájili zahájí nový ročník šetření životních podmínek a příjmů domácností, připomněla ředitelka Krajské správy ČSÚ pro Středočeský kraj Monika Braunšveigová. S tím, že zjišťovat, v jakých poměrech lidé žijí, se bude až do 26. května – přičemž tazatelé zajímající se o to, jak a za kolik lidé bydlí, osobně navštíví 1271 středočeských domácností.

Leckteří už z minulosti znají, oč se jedná. „Většina těchto respondentů s Českým statistickým úřadem dlouhodobě spolupracuje; u 731 středočeských domácností bude uskutečněno dotazování opakovaně,“ upřesnila Braunšveigová. Poprvé bude v kraji osloveno 540 domácností. Šetření se netýká dětí ani seniorů ve vyšším věku. Otázky k životním podmínkám dostanou jen osoby narozené mezi lety 1959 a 1994.

Protože je známo, že se lidem snaží pod různými záminkami vetřít do bytů všelijací obejdové, je připraven i systém ověření totožnosti skutečných tazatelů opravdu pracujících pro státní statistický úřad. Každý je vybaven plastovou kartičkou s uvedením jména držitele a 16místným identifikačním kódem, který lze okamžitě zkontrolovat na webu statistického úřadu – konkrétně prostřednictvím odkazu www.czso.cz/csu/czso/overeni-tazatele. Statistici jsou však připraveni odpovídat i na dotazy prostřednictvím telefonu nebo e-mailu.

Údaje, jež tazatelé vázaní mlčenlivostí soustřeďují v náhodně vybraných domácnostech anonymně, bez jakékoli spojitosti s konkrétními postavami či adresami, poslouží ke každoročnímu vyhodnocení příjmů, životních podmínek a sociální situace, které se letos koná již po patnácté. Podobný výzkum se provádí v celkem 34 evropských zemích, připomněl mluvčí Českého statistického úřadu Jan Cieslar. Výsledky šetření poslouží k hodnocení vývoje životní úrovně a příjmové situace tuzemských domácností, uvedl předseda Českého statistického úřadu Marek Rojíček.

Celkové vyhodnocení poznatků shromažďovaných loni zveřejní statistici v březnu. Předběžné výsledky naznačují, že se našincům nežije zle – alespoň ve srovnání s dalšími státy. „Z výsledků za minulý rok vyplývá, že míra ohrožení příjmovou chudobou a sociálním vyloučením zůstala na stejné hodnotě jako v roce 2017 a činila 12,2 procenta. V Evropě se tak řadíme mezi země s nejnižší úrovní tohoto indikátoru,“ konstatovala vedoucí oddělení sociálních šetření Táňa Dvornáková. Nicméně – toto ohrožení se v České republice týká 1,2 milionu osob.

Lidí, které lze označit za chudinu, jež si rozhodně nemůže vyskakovat (odborně se hovoří o „osobách žijících v materiálně deprivovaných domácnostech“) meziročně ubylo. I tak by však například neočekávaný výdaj stanovený pro účely šetření na 10 700 korun zaskočil skoro čtvrtinu (nemohlo by si jej dovolit 23,7 procenta); na týdenní dovolenou nedosáhne pětina (20,7 procenta). A úhradu pravidelných plateb a splátek nezvládají rovná tři procenta.