Za jejich republiková vedení přijali pozvání viceprezidentka Hospodářské komory ČR Irena Bartoňová Pálková, jež působí především v oblasti úklidu a čištění, členka představenstva Svazu průmyslu a obchodu ČR Andrea Gontkovičová z tabákové firmy Philip Morris a místopředseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Jiří Belinger, který je generálním ředitelem společnosti Vari proslavené výrobou zahradní techniky.

Právě SIC může v oživení podnikání v kraji sehrát významnou roli, upozornila viceprezidentka hospodářské komory Pálková. Jestliže se inovační centrum snaží propojovat vědecko-výzkumná centra s firmami a využít jejich potenciálu k průmyslovým inovacím, může to nyní pomoci dvojnásob. „Pro nás to znamená, že máme relevantního partnera k tomu, abychom mohli ve středních Čechách obnovovat podnikatelský sektor,“ konstatovala Pálková.

Za podnikatele také ocenila stanovisko hejtmanství, že se kraj v nynější složité době nechystá omezovat investice. „Domluvili jsme se na dalších formách rozvoje a obnovy podnikání. Hned na této první schůzce jsme vytvořili pracovní skupiny, jejichž cílem bude firmy ve Středočeském kraji přeorientovat na výrobu s vyšší přidanou hodnotou, využít příležitostí k inovacím a díky tomu posílit jejich konkurenceschopnost,“ shrnula Pálková, o jakých konkrétních krocích se hovořilo.

Belinger za asociaci menších hráčů v podnikatelském prostředí zdůraznil, že v nynější době podnikatelé potřebují spolupracovat s regionem, v němž působí, a společně hledat cesty k obnovení ekonomického růstu. „Středočeský kraj jako první – a zatím jediný – inicioval podobnou schůzku zástupců zaměstnavatelů, aby se nastavily cesty budoucí spolupráce,“ ocenil.