Svá stanoviska i návrhy již přednesl státní zástupce Petr Jirát, který nepochybuje o vině všech 11 obžalovaných. Nejpřísnější tresty požaduje právě pro Ratha a jeho blízké spolupracovníky manžele Kottovy: odnětí svobody v trvání osmi až devíti let plus propadnutí veškerého majetku. V argumentaci ve prospěch klientů se vystřídali i všichni advokáti – ti často zpochybňovali důkazy v podobě policejních odposlechů, namítali, že soud nepřipustil provedení důkazů navrhovaných ve prospěch obžalovaných, a navrhovali zproštění obžaloby. Mimo jiné rovněž kritizovali délku procesu táhnoucího se od srpna roku 2013. Takto vystupovali advokáti desítky souzených; stavební podnikatelka Ivana Salačová v pozici spolupracující obviněné si vystoupení obhajoby ve svůj prospěch nepřála. 

Nyní je čas dát slovo přímo obžalovaným. Zůstává však otázkou, zda kromě Ratha bude chtít této možnost využít i někdo další; v uplynulých dnech byla pravidlem skrovná účast provázená žádostmi o konání hlavního líčení bez osobní účasti. Stálicemi na lavici obžalovaných se vlastně stali jen Rath a Lucia Novanská z firmy, jež pro Středočeský kraj zajišťovala administraci veřejných zakázek. Nicméně i Tomáše Mladého a Jindřicha Řeháka, souzené manažery stavební firmy a společnosti zajišťující zdravotnické dodávky, nenechal v minulosti předseda senátu Robert Pacovský přednést vše, co měli na srdci – s tím, že příležitost k obsáhlejším proslovům budou mít v rámci závěrečných řečí. A teprve vyhodnocení páteční účasti v jednací síni ukáže, zda toho hodlají využít.

Rath svá stanoviska přednést plánuje, jakkoli se ve svých opakovaných vyjádřeních do televizních kamer netajil názorem, že už je stejně rozhodnuto (čímž měl zjevně na mysli verdikt ve svůj neprospěch). Míní nejen zhodnotit důkazní situaci, ale také zkritizovat původní verdikt Pacovského senátu z roku 2015, následně zrušený odvolacím senátem Vrchního soudu v Praze; podle něj obsahuje řadu rozporů a nelogičností. Někdejší hejtman tehdy dopadl nejhůř ze všech obžalovaných: nepravomocně dostal 8,5 roku plus citelný peněžitý trest; rozsudek vak zrušil odvolací senát Vrchního soudu v Praze a věc vrátil k novému projednání.

Lze předpokládat, že jeden jednací den Rathovi stačit nebude. Minule před vynesením rozsudku hovořil tři dny. Hlavním tématem médií informujících o procesu se pak nestaly informace o tom, co říkal, ale jak dlouho vydržel mluvit. Je to ovšem pochopitelné – každá z Rathových výtek by vyžadovala poměrně obsáhlé vysvětlování souvislostí, aby se stala pochopitelnou i pro člověka, který průběh líčení alespoň zčásti nesledoval v jednací síni.