I když se ukázalo, že její navrhovaná podoba nemá jasnou podporu ani mezi všemi členy krajské koalice, radní s kompetencí pro oblast vzdělávání Milan Vácha (STAN) vnímá výsledky pondělních hlasování jako jednoznačný signál: v optimalizačních snahách pokračovat. Během nynějšího volebního období by se podle jeho slov změny mohly dotknout tří desítek středních škol.

Odpůrci argumentovali marně

Zklamaná. To byl pocit, s nímž, jak sama řekla Deníku, opouštěla krajský úřad letošní maturantka Gymnázia pod Svatou Horu v Příbrami Ema Davidová. Byla mezi Příbramáky, kteří do Prahy přijeli přesvědčovat krajské zastupitele, aby „její“ školu nespojovali s gymnáziem v ulici Legionářů ve stejném městě.

Ona i další odpůrci snesli argumentů celé hory, přičemž se ukázalo, že studenti obou příbramských gymnázií se opravdu nebojí vyjádřit názor a argumentovat; stejně jako se nerozpakují důrazně upozornit lidi o generaci i víc starší, pokud jsou přesvědčeni, že jejich názor je špatný (a změna sice může přinést finanční úspory, ale povede ke zhoršení kvality výuky i možností uplatňovat ke studentům individuální přístup.

Radní Vácha však nemá pochybnosti. Mimo jiné argumentuje výhodami větších škol: mohou sdílet prostory, vybavení, techniku i pedagogy s patřičnou aprobací, což vše bude studentům ku prospěchu – jakkoli rozumí tomu, že některým vyhovují „menší“ poměry a rodinné prostředí. Jedním dechem ujišťuje, že peníze ušetřené spojením dvou provozů do jednoho zůstanou určeny pro potřeby školství a budou využity ke zlepšení vybavení škol.

Těsným výsledkem hlasování – 34 hlasů pro, 5 proti a 11 se zdrželo hlasování – mu zastupitelé dali za pravdu. Studentka Davidová však zklamání netají. „Jsem přesvědčena, že ten návrh byl špatně položený – a nedostali jsme žádný jiný,“ kritizuje rozhodnutí zřizovatele školy.

Již s kratší debatou a jednoznačnějším výsledkem (v obou případech 43 pro, nikdo proti a 6 se zdrželo hlasování) následně středočeští zastupitelé rozhodli o sloučení oborné školy a učiliště ve Středoklukách na Praze-západ se školou v Kladně a dvojice krajských škol v Jesenici na Rakovnicku. Ke škole ve Středoklukách, která tak zanikne dřív, než by za dva roky rozjela oslavy sto let své existence, radní Vácha uvedl, že tuto velkou, ale málo vyhledávanou školu kraj prostě není schopen „udržet takto dostupnou“. Vlastně udržet ji vůbec.

Připomněl také, že zahradnické a farmářské obory, které ve Středoklukách skončí, je na krajských školách možné navštěvovat v Novém Strašecí, Mělníku, Benešově a Čáslavi – a dohromady je navštěvuje 133 žáků. Hodnotný areál bude nabídnut k využití dalším příspěvkovým organizacím kraje i obcím; předběžně se počítá, že by tam obec mohla řešit stravování pro svoji základní školu a později snad i vzniknout druhý stupeň základní školy pro děti z širšího okolí (takzvané svazkové školy).

Pokračovat se má ve velkém

Z řad koaličních Pirátů i opozičního ANO se mimo jiné objevil i podnět, proč se současně nejedná i o budoucnosti čelákovického gymnázia, což se stávalo předmětem debat už v minulém volebním období. Deníku k tomu Vácha řekl, že se nejprve bude jednat se zástupci hlavního města, jak je již domluven s partnery z metropole. „Chceme společně projednat dostupnost gymnázií na Praze-východ a Praze-západ,“ vysvětlil.

Deník si také u hejtmanky Petry Peckové ověřil, zda se v příštích letech skutečně počítá s tak rozsáhlými změnami struktury středního školství, které by se mohly dotknout tří desítek krajských škol. „To číslo není konečné; zatím je to představa pana radního a odboru školství krajského úřadu,“ uvedla. S tím, že vše se ještě bude upřesňovat a vyvíjet. K pondělním usnesením o slučování poznamenala, že se to prostě „muselo stát“. „Bez toho by se středočeské školství dopředu neposunulo,“ zdůraznila.

Stejně ostatně už v minulém volebním období hovořil tehdejší radní pro školství Zdeněk Seidl (tehdy ČSSD) – připouštěl však, že ke schválení změn nedokázal v tehdejším krajském zastupitelstvu získat potřebnou podporu. Opakovaně tehdy zmiňoval, že se svým týmem včetně jím vytvořené optimalizační komise může jen připravit návrhy, které předá svému nástupci. Tím je právě nynější radní Vácha.