Deníku to za obecně prospěšnou společnost Women for Women připomněla manažerka charitativních projektů manželů Tykačových Jana Skopová. „Projekt Obědy pro děti v tomto školním roce pomáhá ve Středočeském kraji 1022 dětem ze 117 základních škol – a celkově jsme uhradili částku 5,21 milionu korun,“ uvedla. S tím, že se jedná o reálné číslo skutečně poskytnuté pomoci, které se nebude nijak ponižovat. Kraj nejnověji počítá pro příští školní rok s částkou 6,79 milionu pro 1340 dětí ze 188 škol. V tomto případě se jedná o mateřinky, základní školy i víceletá gymnázia, upřesnila Helena Frintová z krajského úřadu. To potvrzuje i náměstek hejtmanky pro oblast financí, dotací a inovací Věslav Michalik (STAN): kraj organizuje podporu dětí ze sociálně slabých rodin ve věku od tří do patnácti let.

Nejde pouze o nasycení

Oba projekty se zaměřují na pomoc dětem z rodin, jež se ocitly ve svízelné finanční situaci. V takové, kdy si rodiče (často to bývá jen jeden pečující rodič) nemohou dovolit zaplatit svým dětem to, co je po spolužáky samozřejmostí: stravu ve školní jídelně. Nejde přitom jen o to, že podpořené děti nemají hlad, a navíc dostanou skutečně hodnotný pokrm; jídlo teplé a vyvážené. Ne jenom rohlík; který ošálí žaludek, aby v něm nekručelo. Význam má i to, že takové dítě nadále zůstává v kolektivu spolužáků; když se jde jíst, není nuceno zůstávat stranou. A zkušenosti ukazují, že už taková věc jako moci se jít posadit ke stolu společně s kolektivem dokáže přispět ke zlepšení školní docházky. Dokonce bývají darované obědy spojovány i s větší spokojeností vedoucí ke zlepšení prospěchu. Zásadou je přitom dodržení naprosté diskrétnosti. I když škola (případně samostatně fungující školní jídelna) ví, o které děti se jedná – ostatně tipy přicházejí právě od pedagogů – důsledně dbá na respektování jejich anonymity. Což se týká i vyřizování příspěvku.

 

 

Poskytované peníze na zaplacení jídla dostávají od správce projektu přímo školy nebo jídelny. Je tak zajištěno, že skutečně stoprocentně poslouží účelu, k němuž jsou určeny. Nejde ale jen o to, že se tak brání možnosti případného zneužití. Rodiče, kteří se mnohdy nacházejí v komplikované situaci, tak nemají starosti s vyřizováním.

Peníze z fondů i od dárců

Peníze, které jsou na školní jídlo použity, pocházejí z různých zdrojů. V rámci krajem administrovaných Obědů do škol je 85 procent nákladů hrazeno z evropských peněz (konkrétně z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám) a zbylých 15 procent ze státního rozpočtu. Obědy pro děti, jež připomíná manažerka Skopová z obecně prospěšné společnosti Women for Women, získávají příspěvky z programů ministerstva práce a sociálních věcí (v tomto případě také s využitím evropských peněz a jde i o předškoláky – avšak pouze z rodin na sociálních dávkách) i ministerstva školství (zde jde pouze o školáky, a to z rodin, které se dostaly ke hranici chudoby). Obědy pro děti dále pracují s příspěvky dárců, mezi nimiž figurují vklady na transparentní účet od firem, jednotlivců i skutečně velmi rozmanitých kolektivů.

 

Čím víc obědů zdarma pro potřebné děti, tím lépe, řekla Deníku krajská mluvčí Martina Kemrová. „Děkuji každému, kdo na tento účel přispívá,“ konstatovala.