Vrchní sestra dětského oddělení Marie Marvanová vysvětlila, že dar Kapky naděje umožnil nahradit zastaralé typy postýlkami novými a moderními. „Plně vyhovují novým trendům a hygienickým požadavkům,“ uvedla vrchní sestra. Primář dětského oddělení Michael Richter ocenil, že jsou mimo jiné snadno ovladatelné: maminky se s nimi mohou po chodbách porodnice pohybovat jako s kočárkem. „Nové postýlky jsou komfortnější v tom, že jsou výškově nastavitelné, průhledné – a tak maminka na své miminko dobře vidí,“ zmínil i další výhody.

Také Vendula Pizingerová nešetřila v Benešově chválou. Zašla totiž i na dětské oddělení, aby si s jeho pacienty popovídala a předala jim dárečky – přičemž ocenila, jakou podobu jeho prostory získaly při velké rekonstrukci před necelými dvěma lety. Výtvarné řešení se nepodobá špitálu, ale připomíná palubu lodi – přičemž důraz tvůrci projektu kladli i na veselé barvy, obrázky a herní prvky.

Nemocnice v Benešově přilákala v tomto týdnu pozornost také tím, že se tam narodila dcera Ema hejtmance Středočeského kraje Jaroslavě Pokorné Jermanové (ANO).

Vizualizace plánovaného bezpečnostního přelivu Vodního díla Orlík.
Orlík se připravuje na extrémní povodeň
Na oficiální návštěvu Středočeského kraje přicestoval prezident Zemského sněmu Porýní -Falce Hendrik Hering.
Zkušenosti od Rýna se mají stát inspirací pro Labe