To znamená, že postupně 
s přibývajícím počtem takových žáků bude potřeba i více asistentů. Ale je vůbec dostatek kvalitních asistentů? Kteří lidé a za jakých podmínek tuto práci mohou dělat, a je na ně ve školách dostatek peněz?

Asistentem pedagoga může být člověk buď se středoškolským pedagogickým vzděláním, nebo člověk s maturitou a s doplněným dalším vzděláváním pedagogických pracovníků, to znamená s kurzem a certifikátem o dosaženém vzdělání.

Asistenti pedagoga pomáhají dětem s poruchami učení, které potřebují mít pomalejší přístup, pomáhají organizovat prostor na lavici, aby se učitel nemusel soustředit na toho konkrétního žáka a mohl se věnovat třídě.

Přidělování peněz na asistenty se zatím řídí podle pravidel prvního pololetí 2016. Ale ti pracují většinou na zkrácené pracovní úvazky. Navíc je to práce náročná, často spojená s doplňováním vzdělání a vzhledem k úvazkům finančně nezajímavá.

Požadovaná kvalifikace

Na 2. Základní škole 
v Rakovníku se podle doporučení pedagogicko-psychologické poradny počet asistentů pedagoga zvýšil. Dříve tu byl jeden, nyní čtyři. Jedna asistentka je 
v prvním, dvě ve čtvrtém a jedna v pátém ročníku. Jejich pomoc je podle zkušenosti všech učitelů na místě. Asistent pedagoga pomáhá nejen určenému žákovi, ale může pomoci i ostatním ve třídě. 

Všichni asistenti mají požadovanou kvalifikaci. Jsou mezi nimi i absolventi pedagogických škol. Peníze na ně škola dostává z Krajského úřadu Středočeského kraje. Ty ale úplně nepokryjí mzdové náklady. Tato situace by se ale měla podle ředitele školy Zdeňka Brabce změnit s příchodem dětí vyšetřených po prvním září a s potřebou asistenta pedagoga. Náklady na něj by měly být zcela pokryty.

Specializovaný přístup

Na 3. Základní škole Rakovník je situace podobná. Asistenti pedagoga tu fungují už minimálně tři roky. Letos jich je více. Potřebuje je pět dětí. To je asi tři a půl úvazku. Práce ve třídě se s nimi osvědčila. Jiná otázka bude podle ředitele Křikavy, pokud do běžných základních škol nastoupí děti, které by dříve byly ve speciálních školách a které budou vyžadovat jiný, specializovaný přístup.

„Nevím, jestli asistenti s kurzem by práci specializovaného pedagoga zvládali. Zatím si myslím, že taková situace v Rakovníku nenastala. Rodiče těchto dětí si uvědomují, že mají prostor ve speciální škole, kam patří. Vzdělávání podle vyhlášky má být v nejlepším zájmu dítěte a u těchto dětí je v nejlepším zájmu, aby byly v péči odborníků, kteří jsou schopni jeho handicap nejlépe vyhodnotit," uvažoval ředitel Jan Křikava.

Peníze na asistenty byly letos o něco navýšeny, proto je mohla škola o něco lépe ohodnotit. Částečné úvazky asistentů převzaly družinářky a dále tu pracují lidé z terénu.

Výpomoc družinářek

Na 1. Základní škole v Rakovníku začátkem školního roku přijali další asistenty pedagoga, ale práce s nimi ani tady není novinkou. Nyní je potřebuje pět žáků. Peníze, které na ně škola potřebovala, jí byly přiděleny. Jako asistenti i tam pracují družinářky. Obě práce se dají skloubit.

„Cesta vzdělávání učitel a jeho pravá ruka asistent pedagoga je dobrá a může dobře fungovat. Naše zkušenost ukazuje, že tento předpoklad byl správný. Jde o to, aby se obecně čeští učitelé učili pracovat ve dvojici a v týmu. To dříve nebylo," uvedl ředitel školy Karel Folber.

Personální problém

V Základní škole Lubná asistenta pedagoga letos potřebuje pět dětí. Loni to bylo šest, ale jeden žák už školu ukončil. „S asistenty pedagoga jsme už sžití. Poprvé jsme tu měli asistenta tak před osmi lety pro dítě se závažnou poruchou zraku. Od té doby tu každý rok nějaké asistenty máme," uvedl ředitel.

Podle něj je to ale trochu personální problém. Asistenti jsou dost špatně placeni, takže nikdo nepočítá s tím, že by asistenta dělal celý život. V Lubné jsou ale stálí asistenti hlavně u dětí, které se učí ve škole několik let. Jsou tu také zaměstnaní bývalí žáci, kteří studují na pedagogických školách.

„Je to pro nás přínosné. Vloni jsme tu měli dva bývalé žáky a byla to zajímavá a příjemná zkušenost, opět se s nimi setkat," podotkl Vyskočil. Peněz na asistenty není také mnoho, ale v podmínkách lubenské základní školy se s nimi dá vyjít.

Čtěte také: Začlenění do školy všechny děti nezvládnou