Naznačila to hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO), podle jejíchž slov k debatám nad návrhem rozpočtu ještě před veřejným zasedáním chystá seminář pro zastupitele její náměstek Gabriel Kovács (ANO), který má na starost oblast financí – a nově i evropských fondů. Případné námitky a podněty by tak bylo možno zapracovat do konečného návrhu, o němž následně budou zastupitelé hlasovat. 

Seminář k návrhu rozpočtu by měl být první akcí svého druhu, nikoli však poslední. Další by mohly být věnovány zavádění nového systému investic a veřejných zakázek. Je však otázkou, jak se k těmto aktivitám postaví opozice. Takové setkání by mohla vnímat jako snahu jednat „bokem“; mimo veřejná zasedání krajského zastupitelstva, jejichž průběh lze nově v přímém přenosu sledovat na internetu (na webových stránkách kraje). A tím pádem by se opozičníci mohli stavět proti takovýmto setkáním. Jermanová má ovšem jasno: jde o nabídku příležitosti přicházet s otázkami i dávat podněty, což by mělo zefektivnit vlastní průběh veřejného zasedání zastupitelů.

Na společném posezení nad návrhem krajského rozpočtu včetně detailního posouzení jednotlivých kapitol ještě před 5. prosincem se shodli také zástupci opozičních stran. A rovněž s tím, že nechystají jenom debatu nad rozpočtem. Shodli se na vytvoření stínové rady kraje, která by zaujímala postoje k činnosti vládnoucích radních – přičemž tým jejích odborných mluvčích by se dokázal ke konkrétním tématům vyjadřovat zasvěceně. Se znalostí problematiky do hloubky, v celé šíři i ve všech souvislostech. Tento tým, v němž by měli převažovat zástupci STAN a ODS (včetně bývalých radních z dřívější koalice, kteří do října zasedali ve skutečně vládnoucí radě kraje) má nabízet zasvěcená stanoviska i polemické argumenty jak ve vztahu k zastupitelům, tak i v rámci vyjádření pro média.

Návrh rozpočtu na rok 2018 předkládá rada složená ze šesti členů ANO a pětice sociálních demokratů; společně vládnou s podporou komunistů, jejichž představitelé se účastní i jednání radních. Rozpočet v objemu 23,4 miliardy korun počítá s vyššími příjmy než rozpočet minulý – hlavně s navýšením příjmů z daní vycházejícím jak z jejich dobrého výběru, tak z příznivého vývoje ekonomiky. Přes čtyři miliardy korun má jít na dopravu, z toho 2,4 miliardy na zajištění dopravní obslužnosti (tedy na financování provozu autobusů a vlaků) – zde je meziroční navýšení 265 milionů. Na opravdu a údržbu krajských silnic se počítá s částkou bezmála 1,3 miliardy.

Více peněz by mělo směřovat také do oblastí zdravotnictví (nově 822,1 milionu; na provoz záchranné služby má přibýt 15 milionů, dohromady tedy 467 milionů korun) a školství (celkem 629,4 milionu). Na krajské granty, z nichž se rozdělují především peníze na podporu projektů obcí, měst a spolků včetně sportovních oddílů, by měla být určena stejná částka jako letos: 410 milionů korun. Tedy – nejméně tato suma. Hejtmanka již ohlásila, že se ještě bude snažit přesvědčit zastupitele k podstatnému navýšení v případě Středočeského Fondu kultury a památkové péče. V jeho rámci se zatím počítá s rozdělováním 20 milionů korun.