Omezení tranzitu zrušil krajský úřad. Důvod? Opatření k regulaci dopravy vydané Městským úřadem v Říčanech je prý vadné – a jeho zavádění navíc provázela procesní pochybení.

S odstraňováním zákazových značek instalovaných u frekventované silnice druhé třídy číslo 101 i u dalších komunikací nicméně říčanská radnice zatím nepočítá. Zakrýt je musí, to ano – město se však bude snažit udělat vše pro to, aby platnost zákazu mohla být co nejdříve obnovena. Zvlášť když sousedé v Praze podnikají kroky směrující k uplatnění zákazu vjezdu kamionů delších než 12 metrů do metropole – což by zrovna pro Říčansko přineslo velmi tíživou situaci. Naopak dosavadní krátké zkušenosti s uplatňováním dvanáctitunového zákazu se pro místní obyvatele jeví příznivě: odhady naznačují, že ze silnic denně zmizely stovky nákladních souprav.

Kamiony. Ilustrační foto.
Na střední Čechy valí Praha pohromu, hodnotí kraj zamýšlený zákaz kamionů

Krajští úředníci dospěli k závěru, že problémem není jen několik konkrétních pochybení formálního charakteru, jež se týkají úřednických postupů (například vyvěšování na úředních deskách; další formální výhrady se vztahují třeba na stanoviska dotčených orgánů). Vlastně celé řízení směřující ke změněně místní úpravy provozu prý nese rysy zmatečnosti a není přezkoumatelné. Což jinými slovy znamená, že záležitost se nepodařilo správně zúřadovat jako celek. 

Radnice v Říčanech se chce pustit do boje za obnovení zákazu tranzitu kamionů v oblasti, jejíž komunikace slouží jako náhrada dosud chybějícího klíčového úseku dálnice D0 neboli Pražského okruhu. A tentokrát má být vše připraveno tak, aby opatření obecné povahy vydané městským úřadem už z hlediska úředních náležitostí nebylo možno napadnout. Aby nakonec byli spokojeni všichni ouřadové i se všemi svými paragrafy. Vedení města očekává, že podporu najde také v řadách středočeských zastupitelů – byť ti na posuzování, zda je říčanské rozhodnutí v souladu s platnou právní úpravou, nemají vliv. Mohou ale kývnout na umístění zákazových značek na krajských silnicích, tedy komunikacích II. a III. třídy. 

Ilustrační foto
Desítkám šoférů se svezení po dálnici prodražilo o stokoruny