A poměry v kuchyních? To je oblast, na niž se hygienici za běžných okolností intenzivně zaměřují. V rámci kontrolních návštěv se chodí přesvědčit, jak kde s jídlem zacházejí; od nákupu surovin až po udržování hotového pokrmu. Zajímají se nejen o čistotu vybavení, ale třeba i skladování materiálu včetně stop po výskytu škůdců, původ a dobu trvanlivosti surovin či správné oddělení jejich jednotlivých druhů při zpracování, stejně jako například hlídají označování polotovarů. Prověřují ale kupříkladu i zázemí pro personál včetně zajištění prostředků pro hygienické osušení rukou na toaletě…

Tohle vše se nyní neděje. Není normální doba – a takto zaměřené kontroly mají pauzu. Hygienici respektují, že provozovny jsou zavřené. To, že vládní opatření zakazuje přítomnost veřejnosti, avšak kontroloři vlastně nejsou veřejnost, hygienici neřešili. Stejně jako ani nezvažovali, s jakou by se asi potázali, kdyby obhlížet, zda ve skladu nejsou pavučiny a podlaha pod dřezem je vytřená, chtěli přijít zrovna v nynější době – kdy se restauratéři většinou shodují na tom, že už nebojují o zachování všech pracovních míst, ale o holé přežití svých podniků. Teď se prostě nekontroluje. „Máme přechodné období, které, jak doufáme, se zase vrátí k normálu,“ řekla Deníku Šalamunová. „Pak zase hygienici budou i chodit na kontroly,“ konstatovala.

Zkušenost hygieniků z minulých let napovídá, že jejich kontroly – a leckdy i rady, jak vlastně pracovat správně – jsou potřebné. A to nejen v místech s ne zrovna super reputací. Stačí změna ve složení personálu – a léty budovaná dobrá pověst může vzít zasvé. O tom, že ne vždy se všechno povede, svědčí třeba poznatky z loňského roku. Kontrol stravovacích služeb uskutečnili středočeští hygienici 2591, z čehož 341 bylo na základě podnětu (tedy „na udání“; po stížnosti nespokojených spotřebitelů). Polovina byla právě v restauracích; kontrolují se však například i firemní kantýny, školní jídelny, stravování v nemocnicích, v zařízeních sociálních služeb, stánky, výrobny lahůdek – a dokonce třeba i kuchyně ve věznicích.

Padlo 785 pokut dohromady za 2,6 milionu korun, 231 rozhodnutí o nápravných opatřeních, a dokonce čtyři provozovny hygiena uzavřela (a to ještě bylo příznivé skóre; o rok dříve těch zavřených bylo v kraji 11). Ostatně i letos v létě hygienici informovali o pozastavení činnosti v prodejním stánku u Orlíku, o závažných nedostatcích v rychlém občerstvení na Sedlčansku – a z příbramského okresu pocházely i zprávy o vážnějších odhaleních týkajících se prodeje zmrzliny: jak ve stánku, tak v cukrárně.