„Deset minut až čtvrt hodiny,“ žádal Rath, aby ho nechal přednést své argumenty. Soudce však trval na svém: všechno v písemné formě. „Dnes bychom rozhodnout nemohli; rozhodovat bude státní zastupitelství,“ vysvětlil Pacovský. Vzhledem k tomu, že Rath i tak opakovaně trval na tom, aby byla do protokolu zanesena informace, že státní zástupce byl o jeho výhradách informován ještě před svým vystoupením v jednací síni, lze očekávat, že obhajoba má v této souvislosti v rukávu snahu o nějaký procesní zvrat. V úterý nicméně Jirát začal mluvit – tak, jak bylo plánováno.

Řada výtek k vrchnímu soudu

Situace je podle žalobce jasná; o vině všech 11 obžalovaných nemá nejmenší pochybnosti. Jirát má za to, že je usvědčují především policejní odposlechy – ty prostorové i monitoring telefonních hovorů – ale i další důkazy včetně listinných, výpovědí svědků a přiznání spolupracující obviněné, stavební podnikatelky ze Slaného Ivany Salačové. Připomněl, že může jen zopakovat, co již pronesl v minulosti; před původními rozsudky v roce 2015. Možná až nečekaně ostře se Jirát obul do členů odvolacího senátu Vrchního soudu v Praze, kteří předloni verdikt zrušili s výhradou ke způsobu povolování odposlechů a věc vrátili krajskému soudu k novému projednávání. 

„Šlo o porušení zákona ve prospěch všech obviněných osob,“ odkázal Jirát na pozdější rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, že odposlechy zákonu neodporovaly. Podivil se, že nikdo z trojice soudců odvolacího senátu nezná judikáty, které zvolený postup vylučují, a ohrazoval se proti konkrétním tvrzením v jejich rozhodnutí, jež označil jako nepravdivá. Zmínil například údajně chybějící odůvodnění Okresního soudu v Ústí nad Labem, který odposlechy povoloval. „Ve spisu je,“ upozornil Jirát.

Za peníze rozhodnuto předem

Ve vlastní kauze zakázek na rekonstrukci gymnázia v Hostivici, buštěhradského zámku i dodávek pro krajské nemocnice žalobce zopakoval, co policie tvrdí od počátku: ředitelka kladenské nemocnice Kateřina Pancová (dnes již Kottová) se svým partnerem (a nyní manželem) Petrem Kottem společně s Rathem a za aktivní účasti Lucie Novanské z firmy, která pro Středočeský kraj zajišťovala administraci veřejných zakázek, nastavili administrativní systém budící zdání legality, kdy s vědomím Ratha a jeho předchozím souhlasem Kottovi trestnou činnost koordinovali a řídili – a sami se jí aktivně účastnili.

Jirát trvá na tom, že podle předchozích dohod byla vždy vybrána firma, která za předem stanovený úplatek zakázku získá. Ta pak jednala ve shodě s ostatními uchazeči, jejichž nabídkové ceny znala – především však měla možnost stanovit si už do zadávací dokumentace podmínky, které pomohou vyšachovat případné další zájemce o zakázku. V případě buštěhradského zámku Jirát v této souvislosti zmínil požadavek kvalifikačních kritérií v oblasti archeologických a restaurátorských prací a podmínku praktických zkušeností s restaurováním historických staveb. 

V souvislosti s chystanými pracemi v Buštěhradu také Jirát připomněl, že původně se počítalo s 15milionovou „provizí“ (tedy úplatkem) – a Rath měl svým rozhodnutím zvýšit částku na 24 milionů, což si vyžádalo rozsáhlé manipulace s dokumentací, aby se podařilo potřebné peníze vygenerovat z celkové ceny zakázky, kterou nakonec měl kraj zaplatit. Úkolem ostatních firem účastnících se výběrového řízení bylo podle Jirátových slov jen působit jen jako „křoví“ – a záměrně předkládat vyšší nabídkové ceny. Rath pak měl zajistit bezproblémové odsouhlasení zakázek při jednání rady kraje a valných hromad nemocnic (ty fungují jako akciové společnosti). 

Proslovy se zřejmě protáhnou

Úterní zahájení závěrečných řečí, kdy postupně vystoupí státní zástupce, obhájci a nakonec se dostanou ke slovu i obžalovaní, se sice setkalo se značným zájmem médií – přesto však byl nižší než v minulosti. Prořídle to vyhlíželo i v jednací síni. Z 11 obžalovaných se osobně dostavili jen dva – vedle Ratha ještě Lucia Novanská; ostatní požádali o jednání bez své účasti. Rozhodně méně obsazeny než v minulosti zůstaly i lavice pro veřejnost. Zahájení Jirátovy řeči sledovalo 15 posluchačů, po dvaceti minutách vzrostl jejich počet na 16. 

Až se Rath, jenž vytrvale trvá na své nevině, dostane ke slovu, lze očekávat obsáhlý monolog. Když se totiž někdejší hejtman snažil kriticky rozebrat někdejší verdikt později zrušený vrchním soudem, jímž mu stejný senát vyměřil trest odnětí svobody v trvání 8,5 roku, soudce Pacovský ho zastavil s tím, ať předkládá pouze nové důkazy; k dalším projevům bude mít příležitost v rámci závěrečných řečí. Rath toho jistě využije, i když neočekává, že by svou výmluvností mohl něco změnit. „Rozsudek je předem jasný,“ řekl v úterý novinářům při příchodu do soudní budovy. 

V minulosti opakovaně zdůraznil, že on se zakázkami nemanipuloval a úplatky za jejich ovlivňování nebral. Jediné, čeho se „dopustil“, mělo být podle jeho náznaků shánění sponzorů pro předvolební kampaň ČSSD, což po něm požadovaly stranické špičky. Mimo jiné trvá na tom, že zakázky rozhodně nebyly předražené o částky na údajné úplatky, jak by plynulo z Jirátových argumentů.