Laboratoř potvrdila u uhynulé drůbeže virus ptačí chřipky subtypu H5N8. Zbývající drůbež v chovu bude utracena. Stejně jako v předchozích případech bude vymezeno tříkilometrové ochranné pásmo a pásmo dozoru o poloměru deseti kilometrů a v těchto pásmech budou vyhlášena mimořádná veterinární opatření. V jejich rámci bude omezen pohyb drůbeže a budou provedeny soupisy jejich chovů.