Krajský úřad v úterý 22. října informoval, že při pondělním jednání se na potřebě vybudovat cyklostezku spojující Nymburk s Lysou nad Labem a Čelákovicemi členové rady kraje jednomyslně shodli. Krajský úřad dostal za úkol vypsat do konce roku výběrové řízení na vypracování projektové dokumentace.

Předpokládá se, že projekt bude vycházet z již hotové studie proveditelnosti. O té krajský úřad v úterý uvedl, že dokument, který zpracovala společnost Transconsult, prokázal, že je možné cyklostezku vést po pravém břehu Labe. „Čímž bude doplněna významná část mezinárodní Labské stezky o dalších zhruba 20 kilometrů,“ uvedla Helena Frintová z kanceláře hejtmanky. Upřesnila, že navržené vedení trasy navazuje v místní části Drahelice na západním okraji Nymburka na již existující cyklostezku od Poděbrad. „Konec řešeného úseku je v napojení na předpolí lávky přes Labe propojující Čelákovice a Káraný,“ poznamenala Frintová.

Vybudování cyklostezky hejtmanka Jermanová fandí nejen kvůli zvýšení návštěvnické atraktivity regionu. „Její potenciál je obrovský: rekreační a turistický, ale i jako možnost dojíždění do zaměstnání, do školy či za zábavou,“ připomněla. „Navíc, budou-li vybudována na Labi přístaviště, pak se budou navzájem dobře doplňovat,“ zdůraznila návaznost na další plány zacílené na propagaci regionu Polabí.

Úvahy o nové cyklostezce u Nymburka
- Studie proveditelnosti počítá s vybudováním cyklostezky v trase Nymburk – Lysá nad Labem – Čelákovice určené pro obousměrný provoz cyklistů a chodců; navázat má na již existující trasu Poděbrady – Nymburk
- Vozovka z asfaltového betonu o třímetrové šířce by měla vyhovovat intenzitám provozu do 150 cyklistů za hodinu a 180 chodců za hodinu
- Místa vedení trasy po místních komunikacích budou vyznačena odpovídajícím dopravním značením
- Předběžné odhady počítají s náklady na pořízení projektové dokumentace kolem 5,1 milionu korun s DPH
- Uskutečnění celého projektu by si odhadem mělo vyžádat náklady ve výši zhruba 100 milionů korun

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje