ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

I když podle slov představitelů státu, opakovaně hovořících o plánech na „rozvolňování opatření“ a „promořování populace“ lze počítat s nárůstem počtu pacientů s onemocněním Covid-19, které koronavirus vyvolává (přičemž lze počítat i s tím, že může přibývat také vážnějších případů, jež se neobejdou bez hospitalizace), o zřízení centrálního pracoviště, jež by se ve středních Čechách zaměřovalo výhradně na péči o pacienty s koronavirem, kraj v této chvíli ne uvažuje.

„Je nutno zachovat systém poskytování akutní lůžkové péče i pro ostatní pacienty,“ upozornil Bezděk, že ani v koronavirové době nelze veškerou pozornost soustředit na jedinou diagnózu.

„Je samozřejmé, že oblastní nemocnice velmi úzce spolupracují jak navzájem, tak i s orgány hygienické služby – a řídí se jimi doporučenými postupy,“ zdůraznil Bezděk. Připomněl, že v případě těžkých případů onemocnění Covid-19, vyžadujících zvlášť intenzivní péči, se počítá s umístěním pacientů na pracovištích vyčleněných k tomuto účelu ministerstvem zdravotnictví – zpravidla tedy s převozem do nemocnic v Praze – a pro pacienty s lehčím průběhem onemocnění jsou připravena místa v oblastních nemocnicích kraje vyčleněná přímo pro pacienty s onemocněním Covid-19. Jejich počet se z původních dvou stovek postupně zvyšuje – a nyní již dosahuje šesti set.

Krajský radní pro zdravotnictví současně připomněl, že už v současné době jsou v krajských nemocnicích umístěni pacienti s onemocněním Covid-19 (a jak Deník zaznamenal, jedná se i o lidi, jejichž stav vyžaduje připojení k plicnímu ventilátoru). Přičemž tyto oblastní nemocnice podle Bezděkových slov péči o ně zvládají.

Například příbramská nemocnice má nyní 29 plicních ventilátorů, z nichž sedm je transportních, kladenská nemocnice má k dispozici 37 stacionárních ventilátorů plus sedm transportních. Sedm z těchto přístrojů nemocnice nově pořídila (přičemž vedení nemocnice uvažuje ještě o další objednávce). A například benešovská Nemocnice Rudolfa a Stefanie má aktuálně má k dispozici 16 plicních ventilátorů – přičemž ještě objednala čtyři další; levnější transportní modely.

Zásobování nemocnic osobními ochrannými prostředky včetně respirátorů je podle Bezděkových slov v současnosti dostačující k tomu, aby bylo zajištěno jejich bezproblémové fungování – a to s tím, že zdravotnickému personálu bude zajišťována nejvyšší možná ochrana.