Plán přichází krátce poté, co ministerstvo pro místní rozvoj rozhodlo o podjatosti pražských úředníků při povolování stavby. Reálně tak došlo k prodloužení schvalování o několik dalších měsíců. Resort dopravy argumentuje ve zprávě i tím, že každý den, kdy stavba není hotová, přináší ztrátu téměř čtyři miliony korun.

„Za pět let je celkový schodek vyšší než šest miliard korun. Současně za tuto dobu statisticky dojde na související síti mimo jiné ke 14 nehodám se smrtelným zraněním a k dalším 375 nehodám se zraněním,“ uvádí se v materiálu.

Podle stávajících pravidel může Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) začít vykupovat pozemky až poté, co získá stavba územní rozhodnutí. To v případě úseku 511 Běchovice D1 začalo v roce 2018 a stále není pravomocně uzavřeno.

Velké zpoždění kvůli odvoláním

Proti prvoinstančnímu rozhodnutí přišlo 47 odvolání, proti jsou i některé části Prahy, které mají stavbu daleko a vůbec s ní nesousedí, například Dolní Chabry. „Dokončení odvolacího řízení a nabytí právní moci územního rozhodnutí se očekává s ohledem na složitost odvolacího řízení a související epidemiologickou situaci v ČR nejdříve ve druhém pololetí roku 2021,“ uvádí materiál.

U přeložky silnice I/12 z Běchovic na Úvaly se čeká rozhodnutí nejdříve v červenci letošního roku. Materiál proto počítá s tím, že vláda schválí ŘSD výjimku a to bude moci začít vykupovat pozemky již nyní.

„Zahájením majetkoprávního vypořádání již v průběhu probíhajícího odvolacího řízení proti územnímu rozhodnutí je možné urychlit proces přípravy stavby minimálně o osm až deset měsíců. V případě komplikovaného územního řízení, resp. odvolacího řízení i výrazně více,“ dodává ministerstvo. Úřad, který vede Karel Havlíček (ANO), však riskuje i to, že koupí pozemky, které nakonec nebudou potřeba.

Ministerstvo počítá s tím, že na výkupy vyčlení zatím zhruba tři miliardy korun.