Na jaře se chystá takzvaná integrace neboli začlenění dalších čtyř středočeských oblastí do systému Pražské integrované dopravy. Konkrétně půjde o regiony Dobrovicka, Kokořínska, Voticka a Zásmucka. Nynější úpravy jízd autobusů na Nymbursku a na pomezí s Mladoboleslavskem už jsou součástí příprav na lepší provázání jednotlivých spojů usnadňující přestupy i zlepšení návaznosti na příměstské vlaky. Současně je cílem vyhovět potřebám velkého množství lidí, kteří z Milovic dojíždějí za prací.

Spojů by mělo být více

Ačkoli se trasy některých linek zkracují, cílem současných změn je dopravu posílit a nabídnout více spojů. Zejména v začátcích nicméně cestující nemohou jezdit po paměti: mění se časy odjezdů i některé trasy. Zkrácení se týká linek 431, 434 a 436, jež nahrazují jiné linky s posíleným provozem. Autobusy s číslem 431, jejichž provoz nově zajišťuje milovická společnost Lutan, už nezajíždějí směrem na Benátky nad Jizerou, kde je nahrazuje linka 442 s posílením spojů v pracovních dnech odpoledne. Nově mají autobusy označené číslem 431 trasu Lysá nad Labem, železniční stanice – Předměřice nad Jizerou, U Kostela. Podobná situace je na lince 436, kterou v úseku od milovického nádraží po zastávku Park Mirakulum nahrazuje linka 434. Nově tedy autobusy s číslem 436 jezdí v úseku Nymburk, hlavní nádraží – Milovice, železniční stanice.

I linky 434 se však týkají úpravy. Tu v úseku v Nymburce do Zálabské nahrazuje linka 433. Samotná 434 je tedy zkrácena do trasy Benátky nad Jizerou, autobusové stanice – Nymburk, hlavní nádraží. To však není jediná změna. V pracovních dnech se zavádí nový pár spojů mezi Milovicemi a Nymburkem – a rovněž v pracovních dnech je posílen úsek mezi Benátkami nad Jizerou a Milovicemi. Poměrně výrazně se mění jízdní řád linky 432. Nově slibuje pohodlnější návraty domů díky posílení provozu v pracovních dnech večer mezi Lysou nad Labem a Milovicemi. Na trasu Milovice, železniční stanice – Milovice – Park Mirakulum vyjede v pracovních dnech nový spoj ráno – a nový pár spojů také po půlnoci. Naopak vybrané spoje linky 432 už přes Park Mirakulum nejedou. Důvodem je souběh s linkou 433.

Přímo v Nymburce má častěji než dosud posloužit pasažérům linka 433, u níž úpravy jízdního řádu nejsou dány jen zlepšením návaznosti na vlaky. V rámci náhrady za část trasy linky 434 nově staví v zastávkách Nymburk, Diskont potraviny a Nymburk, Zálabská – a mezi vlakovým nádražím a Zálabskou je také v pracovních dnech posílen provoz.

Změny se týkají také hlavního města

Změn týkajících se provozu autobusů se dočkají také cestující v Praze, kde to však bude až od pondělka. Od 2. března se jednak provoz autobusů po „povánočním“ omezení připomínajícím prázdninový provoz v hlavním městě vrací k obvyklému stavu většinou s kratšími intervaly mezi spoji. Nicméně na některých linkách se intervaly natrvalo prodlužují, a to nikoli jen ojediněle: jde o autobusy s čísly 151, 175, 176, 183, 193 a 240. S nově zavedeným trvalým zkrácením intervalů mohou počítat cestující na pražských linkách 157 (na konci ranní špičky díky novému páru spojů), 185, 186 a 216. Některé linky také mírně pozmění trasu; zpravidla jde o její protažení.

Zcela nově v metropoli vyjedou v pracovních dnech linky 122, která na trase K Sukovu – Kateřinky – Opatov bude jezdit pouze v ranních špičkách, a 249, jež má na trase Zličín – Nový Zličín vozit lidi mezi šestou ranní a osmou večer. Naopak v Praze dojezdily v trase Na Pískách – Vojenská nemocnice školní autobusy s číslem 268: jejich provoz nahrazuje zkrácení intervalů linky 216; ta však už nebude jezdit o víkendech.