Zatím sice kraj čeká na závěrečnou zprávu o přezkumu – dvojí dílčí projednání ale podle jeho slov ukazuje na problémy. K tomu zastupitel Pavel Telička (Hlas, nezařazený) poznamenal, že tématu ještě bude třeba věnovat důkladnou debatu mezi zastupiteli. Ta bude mít jistě politický podtext; po většinu loňského roku totiž byla u moci koalice vedená nyní opozičním hnutím ANO.

Jako zásadní nedostatky, které kontroloři z ministerstva shledali, Michalik v první řadě vypíchl chybné zveřejňování smluv. Za problematickou označil také oblast odměňování – konkrétně chybějící odůvodnění, proč byly některým vedoucím pracovníkům stanoveny osobní příplatky ve výši 50 a 100 procent platového tarifu. „Pro takto vyplacené odměny nejsou odůvodnění dostatečná,“ uvedl Michalik. S dodatkem, že u 12 ze 14 vedoucích pracovníků, kteří byli kontrolováni, nelze odvodit, že se jedná o „všeobecně uznávané odborníky“.

Podle Michalikových slov ministerstvo dospělo v této souvislosti k závěru, že krajský systém kontroly není funkční. Nový ředitel krajského úřadu Jan Louška již na to podle jeho slov reagoval vydáním nových nařízení.

Do třetice se podle Michalikových slov odhalení ministerstva týká nesrovnalostí mezi objednávkami a platbami faktur v souvislosti s vydáváním magazínu Středočech – a byť kraj o peníze nepřišel, k pochybení prý došlo. Vydávání této tiskoviny roznášené lidem do schránek již současné vedení kraje zastavilo.