„Nově si podnikatelé, na jejichž živnost měla negativní ekonomický dopad epidemie koronaviru, budou moci o návratnou pomoc kraje požádat až konce září,“ upozornila. Ve skutečnosti se původní červnový termín posouvá jen o měsíc, tedy na 31. července. Pak ale bude ještě následovat dvouměsíční období trvání nového programu, s termínem do 30. září, pro který je navržena 80milionová částka.

Stále platí dřívější pravidla, tedy že zájemce, který splňuje stanovené podmínky, může o návratnou finanční výpomoc ve výši od 10 do 50 tisíc korun požádat prostřednictvím webové stránky pujckazivnostnikum.kr-stredocesky.cz. Splácení může začít až za rok – a zcela uhrazena musí být půjčená částka do 15. března 2024. Ke zmiňovaným podmínkám patří především příslušnost k osobám samostatně výdělečně činným, jež měly živnost aktivní k 12. březnu, mají sídlo podnikání na území kraje – a současně nečelí exekuci ani insolvenčnímu řízení. Maximální částka ve výši 50 tisíc korun se nevztahuje k jedné živnosti, ale na jednoho žadatele, plyne ze slov náměstka hejtmanky Gabriela Kovácse (ANO), k jehož kompetencím patří oblast financí a evropských fondů.

Prozatím kraj na bezúročných půjčkách vyplatil středočeským živnostníkům 16 milionů korun. Přesně součet všech 331 návratných finančních výpomocí dosahuje 16 050 000 Kč. Původně hejtmanství počítalo s podstatně větším zájmem: pro tento účel vyčlenilo (a zajistilo bankovním úvěrem) 2,75 miliardy pro uspokojení žádostí podaných během května a června.