Hovoří se o tom, že bychom mohli volit starosty přímo. Má podle vás tento model v zastupitelské demokracii smysl?

Na smysl přímé volby starostů měst a obcí se rozcházejí názory nejen politiků, ale i odborníků. Jak se ukázalo například při zavedení přímé volby hlavy státu, hlasování vyvolává u voličů silné emoce, hraničící někdy až se stavy, vhodnými pro výzkum psychiatra.

Na druhou stranu volič jednoznačně ví, komu dává svůj hlas, nerozhodují za něj zákulisní jednání, plná personálních kompromisů, kdy se do vedení obce může dostat i takový člověk, který u voličů zcela propadl a nebyl ani řádně zvolen, i ve Středočeském kraji bychom podobných příkladů našli dostatek.

Přináší tato kombinace přímé volby v zastupitelském systému nějaké problémy?

Může přinášet, ale pokud by byla vhodně upravena legislativa, mohla by změna proběhnout bez větších problémů. Klíčovým argumentem odpůrců přímé volby je pak hlavně schopnost lokálních politických elit nalézt společnou řeč při řešení problémů. Starosta nemusí být například schopen prosadit v zastupitelstvu, ve kterém zasedá většina jemu opozičních zastupitelů, jedinou vyhlášku, jedinou změnu. To se v současném modelu stává minimálně, v tom je výhoda přísně zastupitelského systému.Uměl byste si představit úpravu jejich práv tak, aby přímá volba zlepšila současný systém, kdy starostu volí zastupitelé?

V žádném případě by se zavedením přímé volby neměla přijít změna k posílení pravomocí starostů. To poslední, co by naše obce potřebovaly, by bylo vytvoření lokálních "diktátorů", kteří budou polarizovat komunální prostředí.

Dosud jsou starostové vnímáni spíše pozitivně, ale pokud by změny vedly k výraznému posílení jejich pravomocí, dal by se zejména ve městech čekat odpor občanů k tomuto postavení komunálních politiků. A jestliže nyní vidíme, jak polarizuje společnost například osoba současné hlavy státu, nemyslím si, že by bylo vhodné zavést podobné polarizační prvky i do lokálních poměrů.

Dovedete odhadnout dopady, které by tato změna měla, pokud by nová legislativa o přímé volbě starostů začala platit?

Můžeme porovnávat s některými státy, kde má přímá volba starostů tradici, případně ve státech, kde se takto volí již několik desetiletí. Nám nejbližším sousedem, kde se volí hlavy měst a obcí přímo, je Slovensko. A například na Slovensku, kde je přímá volba starostů zavedena již od vzniku státu, byl nějaký čas problém s tím, že zastupitelstvo určovalo mzdu primátorovi či starostovi, kterého nevolilo. Mnoho hlav obcí tak například pracovalo za minimální mzdu.

Ovšem postupně se na Slovensku vytvořila převážná snaha po řešení konfliktů - tím, že se musí domluvit přímo volený starosta s přímo volenými zastupiteli, musí hledat vhodná řešení ku prospěchu obce, nikoliv vládní koalice. A to je naopak hlavní výhoda přímé volby. Vyžaduje ovšem rozumné politiky a kvalifikované občany. Nejsem si úplně jistý, že obou kategorií máme v ČR dostatek.