Zřejmě se nedá říci, že životní zkušenost i jistá míra klidu, jež se obyčejně pojí s vyšším věkem, poskytují záruku, že k rozchodu od stolu i od lože na stará kolena nedojde. Před rozvodovým soudem loni dospělo v Praze ke krachu manželství pět mužů a jedna žena ve věkové skupině 80+; ve středních Čechách se jednalo o dva muže (a žádnou ženu). V případě lidí se sedmi křížky pak v metropoli šlo o 47 mužů a 30 žen – a ve středních Čechách o 39 mužů a 17 žen.

Pohlédneme-li na opačný pól věkového spektra, na 19leté a mladší, najdeme jednu rozvedenou ženu ze středních Čech. Pravdou zůstává, že to je věk, v němž dnes na vdavky, natož na ženitbu pomýšlí málokdo. A jak známo, bez manželství není ani rozvodů. Ve věkovém intervalu od 20 do 24 let, kdy ještě spousta mladých má stále docela jiné starosti než chystat veselku, už mají s loňským rozvodem osobní zkušenost dva Pražané a hned 19 Pražanek – a dokonce 13 Středočechů a 44 Středočešek.

„Typický rozvodový věk“ byl jak v hlavním městě, tak ve středních Čechách u mužů mezi 40 a 49 roky a u žen zhruba od 35 do 49 let. Pro milovníky přesných čísel: průměrný věk při rozvodu dosáhl v Praze u mužů 46,1 roku (v případě prvního rozvodu 44,6) a u žen celkově 43,0 (napoprvé pak 41,8). Ve středních Čechách bylo průměrnému panu Rozvedenému 45,5 roku (při prvním rozvodu 43,8) a jeho bývalé choti 42,4 roku (či 41,1 v případě první rozvodové zkušenosti).

Pražská manželství se zdají být pevnější

Jak v hlavním městě, tak v jeho okolí platí, že loni byly zaznamenány nejnižší počty rozvodů za posledních deset let. Konkrétně v hlavním městě 2404, ve Středočeském kraji 3177. Jde sice o lidnatější region – i tak se však zdá, že v metropoli manželské svazky držely pohromadě přece jen o něco pevněji. V Praze připadlo na tisíc obyvatel 1,9 rozvodu, ve středních Čechách 2,3. Vyšší měly střední Čechy i podíl rozvodů na sto sňatků: 56,1, zatímco v Praze to bylo 42,1. Najít vysvětlení by možná bylo hodno Nobelovy ceny – čistě z pohledu čísel by se nicméně možná dalo uvažovat o vyšších příjmech (a tím i o menší míře starostí a vyšší úrovni spokojenosti, což se může promítat i do rodinné pohody). Těžko však jednotlivé případy posuzovat z pohledu nějaké společné předlohy…

Pro většinu aktérů šlo o první rozvod v životě. Nicméně už nejméně třetí loni v Praze zažilo 29 mužů a 40 žen. Ve středních Čechách pak byl počet mužů i žen shodný: po 73. Manželství s nezletilými dětmi bylo v metropoli rozvedeno 1385 (z toho 73 se třemi a více); ve středních Čechách jich bylo 1989 (z toho se třemi a více dětmi 149).

Jak dlouho vydržela loni rozvedená manželství

Doba trvání Praha Středočeský kraj
0 až 1 rok 77 122
2 až 4 roky 384 472
5 až 9 rok 557 658
10 až 14 let 486 611
15 až 19 let 352 512
20 let a více 575 802

Zdroj: Český statistický úřad