Středoškoláci kolísají

Neustále se zvyšující počet obyvatel s sebou nese i nárůst počtu mladých Středočechů, kteří navštěvují rozmanitá školská zařízení. Vzestup je patrný u všech věkových kategorií. V posledních letech to platí i v případě středního školství, a to navzdory tomu, že se velké množství dospívajících Středočechů připravuje na budoucí profesní kariéru také v hlavním městě Praze.

Vzestup je nicméně pouze mírný: ve školním roce 2018/2019 se počet učňů a studentů v denním studiu v kraji zvedl proti předchozímu školnímu roku o pouhých 127 a dosáhl v úvodu zmiňovaných necelých 37,5 tisíce. V minulých obdobích se však jednalo o počty mnohem vyšší. Třeba ve školním roce 2006/2007 bylo na území Středočeského kraje evidováno 47 141 učňů a studentů v denním studiu. Od té doby počty klesaly – tu jen drobně, jindy výrazněji – až do školního roku 2016/2017 (37 328 studujících); pak se trend zhoupl a začaly mírně stoupat. Leckoho zřejmě překvapí, že navzdory úbytku mladých lidí, kteří tyto školy navštěvují, se jejich počet navýšil: ve školním roce 2006/2007 jich v kraji bylo 148 s 2062 třídami, pro období 2018/2019 je evidováno 152 škol; tříd však měly jen 1871. I tato čísla naznačují potřebu reorganizace středního školství v kraji. Podle dostupných informací však na ni zřejmě dojde až po krajských volbách; ty se mají uskutečnit za 14 měsíců.

Nedostatek míst pro děti

Zcela jinak se vyvíjí situace v případě předškoláků i základních škol. Mateřské školy ve školním roce 2018/2019 navštěvovalo přes 50 a půl tisíce malých Středočechů – přičemž meziroční nárůst dosahuje 482. To nepůsobí dramaticky; zcela jiný dojem však vyvolá srovnání za delší období. Ve školním roce 2006/2007 měly středočeské školky jen 32 673 dětí! A třebaže počet mateřinek od té doby vzrostl ze 629 se 1418 třídami na 789 školek majících 2258 tříd, stále to zoufale nestačí.

Obdobně tíživá je situace v základním školství. V uplynulém školním roce navštěvovalo středočeské školy 129,5 tisíce žáků a žaček; meziročně o 4103 více. Srovnání se školním rokem 2006/2007 působí jak z jiného světa: 98 728 dětí. Tehdy bylo k dispozici 525 školek s 5033 třídami – a ani nárůst počtu na 557 školek s 6234 třídami zdaleka nepostačuje.

Kritický nedostatek míst ve školských zařízeních pociťuje nejbližší okolí Prahy. Lidé jsou tak nuceni i k zoufalým krokům. Třeba v okrajových částech hlavního města nepřekvapí, když děti přivádějí k zápisům rodiče s odstřiženým rohem občanského průkazu: Středočeši, kteří si jen kvůli tomu na poslední chvíli účelově změnili trvalé bydliště. Dobrých zpráv se dočkali třeba obyvatelé některých regionů z Prahy-západ: v Rudné se otevírá zásadní přístavba školního areálu, v Psárech dokonce vyrostla zcela nová škola.

close Počty dětí, žáků a studentů ve středních Čechách info Zdroj: Deník zoom_in