Projekt, který byl v kraji spuštěn od druhého pololetí, má pokračovat i v příštím školním roce. A zřejmě v daleko větším rozsahu. „Už se přihlásilo třikrát větší množství škol – a také počet dětí, které budou podpořeny, odhadujeme na trojnásobek,“ konstatoval Kovács. Mohlo by to ale být i podstatně víc. Hejtmanství počítá s tím, že současných 276 dětí, které ve středočeských školkách a školách dostávají bezplatně najíst nyní, by se mohlo rozrůst až zhruba ke dvěma tisícovkám.

„Opět jsme udělali rozsáhlou osvětu v rámci regionů,“ uvedl Kovács s tím, že to přineslo příznivý ohlas. Zatímco původně se do aktuální fáze projektu přihlásilo 45 škol, nyní již pro období od září do června příštího roku projevuje zájem 169 – hlásit se však mohou až do 3. května – přičemž Kovács zdůraznil větší zastoupení mateřinek, kde děti nemají zajištěn pouze oběd, ale k dispozici je celodenní stravování. Připomněl dále, že kraj o projektu důkladně informoval v oblastech, kde se nacházejí takzvané sociálně vyloučené lokality – a úspěšně: z těchto regionů dorazilo více žádostí. „Jedná se například o Mělnicko, Slaný, Rakovnicko, Mladou Boleslav či Příbram,“ upřesnil.

Projekt obědů do škol umožňuje zajistit bezplatné stravování dětí a žáků ohrožených chudobou a sociálním vyloučením. Důležité je nejen to, že dostanou najíst, ale význam má i to, že nejsou nuceny oddělit se od kolektivu vrstevníků mířících do jídelny jen proto, že si rodiče nemohli dovolit zaplatit jim stravování ve škole. Umožní to peníze z Operačního fondu potravinové a materiální pomoci.

Ne ve všech školách je však jídlo zdarma k dispozici. Záleží na tom, zda se škola do projektu přihlásila (s čímž některé váhají, a to především kvůli obavám z administrativní zátěže). To, že se škola přihlásí, pak ještě neznamená, že se jídlo zdarma také skutečně bude poskytovat. Sociální potřebnost konkrétních děti – či přesněji: jejich rodin – vyhodnocují úřady práce, přičemž se může stát, že se na přihlášené škole nenajde žádné dítě, jež by na příspěvek mělo nárok. Vyskytnou se i případy odmítavého postoje rodičů, kteří si nepřejí mít ve škole pověst lidí zařazených do skupiny sociálně potřebných, i když by rodina splňovala všechny podmínky.

Projekt bezplatného stravování je určen pro děti z mateřských a základních škol (včetně odpovídajících nižších ročníků víceletých gymnázií), jejichž rodiny se ocitly v hmotné nouzi. Peníze nedostane rodina, ale přímo škola zajišťující stravování. Dětem navštěvujícím mateřské školy jsou takto hrazeny hlavní jídlo (oběd) plus dvě jídla doplňková (svačiny) a pitný režim po celou dobu pobytu ve školce. Starší děti dostávají zdarma oběd: polévku nebo předkrm, hlavní chod, nápoj, případně doplněk (salát, kompot, dezert nebo ovoce).

Obědy do škol ve Středočeském kraji

Druhé pololetí 2018/2019 Školní rok 2019/2020
Výzva k přihláškám 1. 9. – 31. 10. 2018 5. 3. – 3. 5. 2019
Počet zapojených škol 45 169 (prozatím)
Zvažovaný počet dětí a žáků 717 1988 (odhad)
Skutečný počet dětí a žáků 267 úřady práce budou prověřovat v květnu
Náklady 1,9 milionu korun 12 milionů korun (odhad)

Zdroj: náměstek hejtmanky Středočeského kraje Gabriel Kovács