Tam se hygienici nejprve vydali na udání – prověřit oznámení zákazníka o nálezu larvy v teplém pokrmu. Protože zaznamenali výskyt švábovitého hmyzu, konkrétně poměrnou hojnost rusů domácích, vydali se zkontrolovat i sousední provozovny v nákupním centru. Jednotlivé prodejní jednotky jsou totiž propojeny společnou chodbou.

Předpoklad, že lezoucí hmyz, který je považován za přenašeče závažných onemocnění, neomezí svou přítomnost pouze na pracoviště jediného gastroprovozu, se potvrdil. V prostorách využívaných jednou z dalších firem skutečně hygienici rusa zahlédli. A hned na několika pracovištích (ať už šlo o místa, kde se pokrmy připravují, nebo jen prodávají dovezené výrobky) také zaznamenali závady týkající se provozní hygieny i skladovacích podmínek.

Padly pokuty i rozhodnutí o termínech nápravných opatření – a hygienici také nařídili povolat odbornou firmu k bezodkladné celkové dezinsekci. Majitelům hygienici zdůraznili, že při hubení hmyzu musí postupovat ve vzájemné součinnosti; jedině aplikace insekticidů ve všech objektech přinese očekávaný výsledek.